งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน
เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน ทำเลที่ตั้งกับความสามารถในการแข่งขัน ความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้ง วิธีการประเมินการเลือกทำเลที่ตั้ง

2 ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต้นทุนต่ำ เข้าถึงตลาดได้ง่าย ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ทำเลที่ตั้งยุคใหม่จะเป็นเรื่องของ Supply Chain ทำเลที่ตั้งทั่วไปปัจจุบันจะต้องคำนึงปัจจัยต่อไปนี้ การแข่งขัน ที่เป็นปัจจัยสัมพันธ์กับตลาด ต้นทุน ที่เป็นปัจจัยตัวเงินที่สัมผัสได้ สาเหตุซ่อนเร้น ที่เป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวเงิน สัมผัสไม่ได้

3 วิธีการปฏิบัติในการเลือกทำเลที่ตั้ง
พื้นที่ภูมิภาคทางตลาด กรอบมหภาค พื้นที่อนุภูมิภาค ชุมชน กรอบจุลภาค ทำเลที่ตั้ง

4 Location Analysis Techniques
Break -Even Analysis Point rating or Factor-rating Transportation Model Center-of-gravity Linear Programming Delphi technique

5 Break-การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนb)
900 Total Cost 700 Break-Even Points Costs and Revenue ($) 500 300 100 10 30 50 70 90 Production in Units

6 Location Rating Factor
Identify important factors Weight factors ( ) Subjectively score each factor ( ) Sum weighted scores

7 Location Factor Example
Scores (0 to 100) Location Factor Weight Site 1 Site 2 Site 3 Labor pool and climate Proximity to suppliers Wage rates Community environment Proximity to customers Shipping modes Air service .30 .20 .15 .10 .05 80 100 60 75 65 85 50 65 91 95 80 90 92 90 75 72 80 95 65

8 Location Factor Example
Weighted Scores Location Factor Site 1 Site 2 Site 3 Labor pool and climate Proximity to suppliers Wage rates Community environment Proximity to customers Shipping modes Air service Total Score 24.00 20.00 9.00 11.25 6.50 4.25 2.50 77.50 19.50 18.20 14.25 12.00 9.00 4.60 3.25 80.80 27.00 15.00 10.80 12.00 9.50 3.25 4.50 *82.05

9 The Transportation Model
Ship items at lowest cost Sources have fixed supplies Destinations have fixed demand North-West Corner Method Stepping Stone Method Vogel’s Approximation Method

10 Transportation Problem
โรงงาน Supply รวม 800 โรงงาน A 300 โรงงาน B 300 โรงงาน C 200 คลังสินค้า Demand 800 คลัง คลัง คลัง คลัง

11 Shipping Cost Table คลังสินค้า 1 2 3 4 โรงงาน A 2 4 1 3 B 8 2 6 5 C
โรงงาน A B C

12 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 2 4 1 3 300 A 8 2 6 5 300 B 6 1 4 2 200 C Demand 200 200 300 100 800

13 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 200 2 100 4 1 3 300 A 8 2 6 5 100 200 300 B 6 1 4 2 100 100 200 C Demand 200 200 300 100 800 Total cost = 200 x x x x x x 2 = 2800 บาท

14 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 2 4 5 100 A 3 1 5 2 75 B 6 9 7 4 80 C Demand 70 90 45 50 225

15 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 2 4 5 2 100 A 70 3 1 5 2 1 75 B 6 9 7 4 2 80 C Demand 70 90 45 50 225 1 3 1 2

16 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 2 4 5 2 100 A 70 3 1 5 2 1 75 B 6 9 7 4 50 3 80 C Demand 70 90 45 50 225 - 1 1 2

17 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 2 4 5 2 100 A 70 3 1 5 2 5 4 75 B 6 9 7 4 50 2 80 C Demand 70 90 45 50 225 - 1 1 -

18 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 85 2 4 5 2 100 A 70 3 1 5 2 5 - 75 B 6 9 7 4 50 2 80 C Demand 70 90 45 50 225 - 7 3 -

19 The Transportation Tableau
To คลัง1 คลัง 2 คลัง3 คลัง4 Supply From 7 85 2 15 4 5 100 A 70 3 1 5 2 5 75 B 6 9 7 4 30 50 80 C Demand 70 90 45 50 225 Total cost = 70 x x x x x x 4 = 855 บาท

20 เรียนจบหัวข้อนี้แล้วต้องรู้ว่า
เป้าหมายเรื่องการเลือกทำเลที่ตั้งเพื่ออะไร การเลือกทำเลที่ตั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไร เทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้งมีอะไรบ้าง หลักการของแต่ละเทคนิคคืออะไร


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google