งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

3 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก
การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก

4 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก ๑๔.๓๐ น. พิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ ๑๖.๓๐ น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์

5 การแต่งกาย พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก ข้าราชการ : แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ สายสะพายชั้นสูงสุด (ติดปลอกแขนไว้ทุกข์) ประชาชนทั่วไป : ชุดสากลนิยมสีดำ / สีเข้ม (ติดปลอกแขนไว้ทุกข์) ชุดพื้นเมืองสีดำ / สีเข้ม หรือ ชุดสุภาพสีดำ / สีขาว การแต่งกาย

6 พิธีการเผาดอกไม้จันทน์
การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีการเผาดอกไม้จันทน์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ วัดสวนดอก ๒๑.๐๐ น. ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี วัดสวนดอก ๒๑.๓๐ น. งานแสดงสมโภชงานออกพระเมรุ ๒๒.๐๐ น. พิธีเผาดอกไม้จันทน์

7 พิธีการเผาดอกไม้จันทน์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ วัดสวนดอก ข้าราชการ : แต่งเครื่องแบบปกติขาว (ติดปลอกแขนไว้ทุกข์) ประชาชนทั่วไป : ชุดสากลนิยมสีดำ / สีเข้ม (ติดปลอกแขนไว้ทุกข์) ชุดพื้นเมืองสีดำ / สีเข้ม หรือ ชุดสุภาพสีดำ / สีขาว การแต่งกาย

8 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในห้วงพระราชทานเพลิงศพ ขอความร่วมมือไว้ทุกข์โดยทั่วกัน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ (๑๐-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

9 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในห้วงพระราชทานเพลิงศพ ขอความร่วมมือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง พร้อมลดธงครึ่งเสา

10 สถานที่จอดรถในงานพิธี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ วัดสวนดอก
โรงเรียนวัดสวนดอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. คณะเภสัชศาสตร์ มช. สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ หอแสดงศิลปวัมนธรรม มช. หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11


ดาวน์โหลด ppt สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google