งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหม พร Book Promotion & Service Co,. Ltd. Tel : 027-321-954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหม พร Book Promotion & Service Co,. Ltd. Tel : 027-321-954-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย : จิรวัฒน์ พรหม พร Book Promotion & Service Co,. Ltd. jirawat@book.co.th Tel : 027-321-954-8

3 Go to URL: http://pubs.ac s.org Access To Use

4 สามารถเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 24 รายชื่อ ของ ACS สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และ รูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2000 Introduction

5 Accounts of Chemical Research Analytical Chemistry Biochemistry Bioconjugate Chemistry Biotechnology Progress Chemical Research in Toxicology Chemical Reviews Chemistry of Materials Energy and Fuels Environmental Science and Technology Industrial and Engineering Chemistry Research Inorganic Chemistry 24 journals online

6 Journal of Agricultural and Food Chemistry Journal of Chemical and Engineering Data Journal of Chemical Information and Computer Sciences Journal of Medicinal Chemistry Journal of Natural Products Journal Of Organic Chemistry Journal Of Physical Chemistry, The Journal Of The American Chemical Society Langmuir Macromolecules Organic Process Research and Development Organometallics 24 journals online

7 Can't access a PDF file บทความวารสารของ ACS ที่แสดงอยู่ใน รูปแบบ PDF จะรองรับ Adobe’s Acrobat Reader Version 4.0 ขึ้นไป ซึ่งสามารถ เข้า download ได้ที่ http://www.adobe.com

8 What is my IP address? เมื่อมีปัญหาทางด้านเทคนิคผู้ใช้สามารถ เข้าตรวจสอบ IP address ได้ที่ http://pubs.acs.org:9000

9 1. Search the Journals 2. Journals & Magazines Searching Method

10 Search Page

11 Citation Find เลือกชื่อวารสาร ใส่เลข DOI ทำการสืบค้น 10.1021/np000758w 35255 -ใส่ Vol. number และ first page

12 Search the Journals เลือกขอบเขตการสืบค้น: - Author ชื่อผู้แต่ง - Title ชื่อเรื่อง - Anywhere in Article ทุกขอบเขตของบทความ John organic เลือกคำเชื่อม : - And - Or - Not

13 Search the Journals เลือกชื่อ วารสาร เลือกวารสารตามหัวเรื่อง Limit Timeframe เลือกรูปแบบการแสดงผลและจำนวนผลการสืบค้นต่อหนึ่งหน้าจอ

14 Search Results สืบค้นใหม่ แสดงรูปแบบผลลัพธ์ก่อนสั่งพิมพ์ เลือกรูปแบบการแสดงผลและ จำนวนผลลัพธ์ต่อหนึ่งหน้าจอ แสดงบทความแบบ สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML / PDF จำนวนบทความที่พบ

15 Show Results in html format

16 Link ไปยังหน้า Homepage ของ วารสาร สืบค้นใหม่ หน้าสารบัญวารสาร แสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF

17 Show Results in html format บทความรูปแบบ HTML

18 Journals & Magazines (1) Sort Alphabetically Click เลือกวารสารหรือนิตยสาร

19 Journals & Magazines (2) Sort by Category เลือกวารสารหรือนิตยสาร Click

20 Search Results Link ไปยัง ASAP article รายละเอียดเกี่ยวกับวารสารและนิตยสาร

21 ASAP Articles แสดงAS AP articles Online first แสดงรูปแบบผลลัพธ์ก่อนสั่งพิมพ์

22 ACS Publications


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหม พร Book Promotion & Service Co,. Ltd. Tel : 027-321-954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google