งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jirawat Promporn ok.co.th / 02- 7321954-8 BY Book Promotion & Service Co.,Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jirawat Promporn ok.co.th / 02- 7321954-8 BY Book Promotion & Service Co.,Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jirawat Promporn jirawat@bo ok.co.th / 02- 7321954-8 BY Book Promotion & Service Co.,Ltd.

2 The AMICO Library เป็นฐานข้อมูล ออนไลน์ที่รวบรวมงานศิลปะที่มีชื่อเสียงจาก ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา เอเชีย และ แอฟริกา มากกว่า 100,000 ชิ้น โดยมาจาก สมาชิกของ Art Museum Image Consortium (AMICO) มากกว่า 35 แห่ง ซึ่ง งานศิลปะที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลนั้นอนุญาตให้ ใช้เพื่อการศึกษาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น Introduction

3 Types of Works Introduction - งานจิตรกรรมหรือภาพวาด (painting) มากกว่า 13,000 ชิ้น - งานประติมากรรม (sculptures) มากกว่า 5,900 ชิ้น - ภาพวาดสีน้ำ (drawing and watercolors) มากกว่า 13,700 ชิ้น - ภาพพิมพ์ (prints) มากกว่า 23,800 ชิ้น - ภาพถ่าย (photographs) มากกว่า 29,000 ภาพ - สิ่งทอ (textiles) มากกว่า 1,800 ชิ้น - เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ (cนstumes and jewelry) มากกว่า 1,600 ชิ้น - งานออกแบบตกแต่ง (works of decorative art) มากกว่า 1,600 ชิ้น - หนังสือและต้นฉบับต่างๆ (books and manuscripts) มากกว่า 1,200 เล่ม

4 Time Periods Introduction - ก่อนคริสตศักราช มีมากกว่า 2,500 ชิ้น - ช่วงระหว่าง ค.ศ. 0 ถึง 1500 มีมากกว่า 6,000 ชิ้น - ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1501 ถึง 1600 มีมากกว่า 3,300 ชิ้น - ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1601 ถึง 1700 มีมากกว่า 5,000 ชิ้น - ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1701 ถึง 1800 มีมากกว่า 6,300 ชิ้น - ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1801 ถึง 1900 มีมากกว่า 20,000 ชิ้น - ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1901 ถึง ปัจจุบัน มีมากกว่า 53,000 ชิ้น

5 Cultures Introduction - มากกว่า 23 % มาจาก ยุโรป รวมถึง กรีกและโรมันโบราณ - มากกว่า 55 % มาจาก อเมริกา รวมถึงชนพื้นเมืองอเมริกัน - มากกว่า 7 % มาจาก เอเชีย รวมถึง เอเชียโบราณ - มากกว่า 5 % มาจาก แอฟริกา รวมถึง อิยิปต์โบราณ

6 Minimum browser System Requirements - Internet Explorer 5.01 - Netscape 4.7 Operation System Win95, Win98, Win NT4, Windows 2000, WindowsXP, Mac OS 7.6.1 หรือ สูงกว่า

7 - Advanced Search Search Method - Basic Search - Browse

8 Advanced Search 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุขอบเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 5. ระบุช่วงเวลา 6. เลือกประเภทเอกสาร 7. เลือกลักษณะทางกายภาพ 8.คลิก Start 12 4 3 5 6 7 8

9 Basic Search 1.พิมพ์คำค้นหรือวลี 2.เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับลักษณะคำค้นที่พิมพ์ 3. คลิก Start 1 2 3

10 Browse 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. ระบุขอบเขตข้อมูล 3.คลิก Search 123

11 1. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ 2. จัดเก็บสิ่งที่ต้องการลงใน Marked 3. จัดการหน้าแสดงผลลัพธ์ 4. เลือกแสดงข้อมูลแบบย่อ หรือ แบบเต็ม 5. คลิกหน้าก่อนหน้า หรือ หน้าถัดไป 6. ปรับปรุงการสืบค้น Result-Brief Display 1 4 5 236

12 Result-Full Display

13 Related Multimedia

14 1. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 2. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับผลลัพธ์ 3. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในหน้าผลลัพธ์ 4. ใช้ค่าที่กำหนดเปลี่ยนแปลงร่วมกับการจัดการต่างๆ 1 3 4 2 Customize Display

15 1.คลิกลงในช่องว่างหน้ารายการที่สนใจ 2.คลิก Get Marked เพื่อดูผลการเลือกรายการ 2 1 Get Marked

16 1. คลิกเลือกคำค้นที่ต้องการ หรือ 2. คลิก select All 3. ผสมการสืบค้น / update การสืบค้น / บันทึกคำค้น หรือ ลบคำค้น 4. ใส่ ID และคลิก Sign On เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลส่วนตัว Search History 1 2 3 4

17 1.พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. คลิก Start Thesaurus 1 2

18 1. คลิกปุ่ม Print Email Save 2. คลิกเลือก Print Email หรือ Save Print Email Save 1 2

19 1. ใส่ email address 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. ระบุเขตข้อมูล 4. เลือกรูปแบบสำหรับการ Save และ Email 6. คลิกปุ่มคำสั่ง Print Email Save 1 2 3 4 5

20


ดาวน์โหลด ppt Jirawat Promporn ok.co.th / 02- 7321954-8 BY Book Promotion & Service Co.,Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google