งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OTTV / RTTV การคำนวณการถ่ายเทความร้อนของเปลือกอาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OTTV / RTTV การคำนวณการถ่ายเทความร้อนของเปลือกอาคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OTTV / RTTV การคำนวณการถ่ายเทความร้อนของเปลือกอาคาร
Hongzhu Housing Sales Center Labs Modus, Taiwan Building System 24 July 2012 By Aj.Sumavalee Chindapol

2 Content เฉลย Quiz  Qtotal = Qwall + Qglass
พรบ. การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ การนำไปใช้

3 Q = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF)
1. เฉลย Q = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF) โจทย์ คิดค่า Q เมื่อ เป็นผนังผนังก่ออิฐฉาบปูน + ช่องว่างอากาศ + ฉนวนใยแก้ว + แผ่นยิปซัม หันทิศตะวันออกเฉียงใต้, [dT=5 , SHGF =160, กระจกเขียว SC=0.84 ไม่คิดแผงกันแดด]

4 1) แยกคิดที่ผนังทึบก่อน
Q = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF) Uw = 1/∑R = …??? Aw = Atotal – Ag = (3.2 x 12) – (2.4 x 1.6 x 4) = m2 dT

5 Q = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF)
Uw = 1/∑R = 1/3.308 = 0.302 Aw = Atotal – Ag = (3.2 x 12) – (2.4 x 1.6 x 4) = m2 dT = 5 °C Qw = (Uw*Aw*dT) = x x 5 =

6 Q = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF)
2) คิดที่ผนังโปร่ง Q = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF) Ug = 1/∑R = 1/…??? Ag = (2.4 x 1.6 x 4บาน) = m2 dT = 5 °C SC = Shading Coeff. of Shading devices = no shading = 1 SHGF เปิดตารางคุณสมบัติกระจก CLF เปิดตารางค่า CLF Qg = (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF) = [(1/ )*3.936*5]+[3.936*1*0.54*1.17] = =

7 = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF)
3) นำมารวมกัน Qtotal = Qwall + Qglass = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF) = = >>> answer

8 2. พรบ. การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
อาคารสาธารณะ ที่ถูกบังคับใช้ ได้แก่ อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมตั้งแต่ 20,000 ตร.ม. ขึ้นไป หรือ อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในชั้นเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนโดยรวมของอาคาร แบ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับหลังคาและผนัง ดังนี้ OTTV RTTV (ก) สถานศึกษา สำนักงาน 50 15 (ข) โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน 40 12 (ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 30 10

9 OTTV = (Uw)(1-WWR)(TDeq) + (Uf)(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(SC)(ESR)
Q = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF) OTTV = OTTVw + OTTVf OTTV = (Uw)(1-WWR)(TDeq) + (Uf)(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(SC)(ESR) TDeq = ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (equivalent temperature difference) ขึ้นอยู่กับตัวแปร 4 ตัว ดังนี้ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ DSH ผลคูณของความหนาแน่นและความร้อนจำเพาะ มุมเอียงของผนัง และทิศ ประเภทอาคาร

10 สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์
TDeq ขึ้นอยู่กับ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์, DSH, มุมเอียงและทิศ, ประเภทอาคาร ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดเป็นอาคารสำนักงานขนาดตาม Quiz ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(1ชั้น) ฉาบปูน 2 ด้าน ทาสีครีม หันทิศ SE มุมเอียงกับพื้นโลก 90 ° ใช้กระจกใส หนา 6 มม. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ ลักษณะพื้นผิว สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ ผิวสะท้อนแสง และผิวสีขาว 0.3 ผิวสีอ่อน (ครีม,ฟ้าอ่อน,เขียวอ่อน,ส้มอ่อน) 0.5 ผิวค่อนข้างเข้ม (แดง,ฟ้า,เขียว,ส้ม,สนิม) 0.7 ผิวสีเข้ม (น้ำเงิน,เทาเข้ม,น้ำตาลเข้ม,ดำ) 0.9

11 DSH = (ρ)(Cp)(∆X) DSHอิฐฉาบ = (1700)(0.79)(0.10) = 134.3
TDeq ขึ้นอยู่กับ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์, DSH, มุมเอียงและทิศ, ประเภทอาคาร ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดเป็นอาคารสำนักงานขนาดตาม Quiz ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(1ชั้น) ฉาบปูน 2 ด้าน ทาสีครีม หันทิศ SE มุมเอียงกับพื้นโลก 90 ° ใช้กระจกใส หนา 6 มม. DSH = (ρ)(Cp)(∆X) DSH = DSH1 + DSH2 + DSH3 + … DSHอิฐฉาบ = (1700)(0.79)(0.10) = 134.3 เปิดตาราง k, p, Cp

12 เทียบบัญญัติไตรยางศ์
TDeq ขึ้นอยู่กับ สปส การดูดกลืนรังสีอาทิตย์, DSH, มุมเอียงและทิศ, ประเภทอาคาร ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดเป็นอาคารสำนักงานขนาดตาม Quiz ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(1ชั้น) ฉาบปูน 2 ด้าน ทาสีครีม หันทิศ SE มุมเอียงกับพื้นโลก 90 ° ใช้กระจกใส หนา 6 มม. สปส = 0.5 DSH = 134.3 เทียบบัญญัติไตรยางศ์ DSH100=TDeq15.9 DSH200=TDeq14.1 DSH134=??? TDeq15.288

13 OTTVw = (Uw)(1-WWR)(TDeq) = (3.195)(0.6)(15.288) = 29.3071
Uw = 1/∑R = 1/(Rout + Rปูน + Rอิฐ + Rปูน + Rin) = 1/( ) = 3.195 WWR = Window to Wall Ratio = Ag /Atotal = (2.4 x 1.6 x 4) / (3.2 x 12) = 0.4 >>> 1-WWR = 0.6 TDeq = °C

14 การคำนวณ OTTV ผนังโปร่ง
Q = (Uw*Aw*dT) + (Ug*Ag*dT)+(Ag*SC*SHGF*CLF) OTTV = (Uw)(1-WWR)(TDeq) + (Uf)(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(SC)(ESR) dT = ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในกับภายนอก ขึ้นอยู่กับประเภทอาคาร

15 OTTVf = (Uf)(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(SC)(ESR). = (5. 961)(0. 4)(5)+(0
ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดเป็นอาคารสำนักงานขนาดตาม Quiz ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(1ชั้น) ฉาบปูน 2 ด้าน ทาสีครีม หันทิศ SE มุมเอียงกับพื้นโลก 90 ° ใช้กระจกใส หนา 6 มม. Uf = 1/∑R = 1/(Rout + Rกระจก + Rin) = 1/( ) = 5.961 WWR = Window to Wall Ratio = Ag /Atotal = (2.4 x 1.6 x 4) / (3.2 x 12) = 0.4 dT = 5 °C

16 ค่า SC ค่า SC คือ ค่า สปส การบังเงาของ อุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคาร
คำนวณได้ 2 วิธี คือ ตามกฎหมายเก่า พรบ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และ ๒๕๕๐ ตามกฎหมายใหม่ กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณฯ พ.ศ.๒๕๕๒ ถ้าคิดจากตัวอย่างง่ายๆ : กำหนดตาม Quiz กรณีไม่มีแผงกันแดด SC = 1 กรณีมีแผงกันแดด ยื่น 1 ม. ยาวตลอดแนวผนัง 12.0 0.1 0.2 1.0

17 1. ตามกฎหมายเก่า พรบ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และ ๒๕๕๐
W = 1 m A = 2.4 m B = 0.2 m W/A = B/A = 0.083 SC = 0.77

18 2. ตามกฎหมายใหม่ กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณฯ พ.ศ.๒๕๕๒

19 OTTVf = (Uf)(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(SC)(ESR). = (5. 961)(0. 4)(5)+(0
OTTVSE = OTTVw + OTTVf = = คำนวณผนังให้ครบทั้งหมดทุกด้าน แล้วนำมาเฉลี่ยกัน OTTV = (Aw1)(OTTV1)+(Aw2)(OTTV2)+…+(Awi)(OTTVi) Aw1+Aw2+…+Awi

20 3. การนำไปใช้ – ผนัง + กระจก + แผงกันแดด
ผนัง กระจก แผงกันแดด A B 2 a – กระจกใส หนา 6 มม. b – กระจกเขียว หนา 6 มม. SC=1 >> ไม่มีแผงกันแดด สมมติ SC=0.5 >> มีแผงกันแดดตั้ง+นอน

21 อะไรทำให้ OTTV ต่ำลงได้ มากที่สุด? 1)ผนัง 2)กระจก 3)แผงกันแดด
2) Glass 3) SC 1) Wall Question : อะไรทำให้ OTTV ต่ำลงได้ มากที่สุด? 1)ผนัง 2)กระจก 3)แผงกันแดด Case 1 = A+a (no shading) Case 2 = A+b (no shading) Case 3 = B+a (no shading) Case 4 = B+b (no shading) Case 1s = A+a+SC=0.5 Case 2s = A+b+SC=0.5 Case 3s = B+a+SC=0.5 Case 4s = B+b+SC=0.5 >> max 22 >> max 20 >> max 28

22 Quiz – ผนังทิศใต้ตามรูป กระจกใส 6 มม. หา OTTV
OTTVw = (Uw)(1-WWR)(TDeq) OTTVf = (Uf)(WWR)(dT)+(WWR)(SHGC)(SC)(ESR) = (5.961)(0.4)(5)+(0.4)(0.54)(0.77)(263.14)

23 ผนังก่ออิฐฉาบปูน + ช่องว่างอากาศ + ฉนวนใยแก้ว + แผ่นยิปซัม
∑R = Rout + Rปูน + Rอิฐ + Rgap + Rฉนวน + Rยิปซํม + Rin = (ΔX/k)ปูน+(ΔX/k)อิฐ (ΔX/k)ฉนวน+(ΔX/k)ยิปซัม+0.12 เปิดตาราง เปิดตาราง เปิดตาราง (0.015/0.72) (0.1/0.473) (0.012/0.282) (0.10/0.035) = (0.028) + (0.093) (2.857) + (0.006) +0.12 = 3.308

24 ตารางค่า R ของอากาศ

25 ตารางค่า k, ρ, Cp

26

27 ผนังกระจกใส หนา 6 mm ∑R = Rout + Rกระจก + Rin
= (ΔX/k)กระจก เปิดตาราง (0.006/0.96) = ( ) +0.12 =

28 ตารางค่า SHGC

29 ตารางค่า CLF มุมเอียงผนัง ทิศทาง N NE E SE S SW W NW 70° 75° 80° 85°
1.06 1.24 1.52 1.63 1.83 1.60 1.48 1.22 75° 0.96 1.14 1.42 1.50 1.38 1.12 80° 0.87 1.05 1.32 1.40 1.37 1.28 1.02 85° 0.78 1.29 1.25 1.17 0.93 90° 0.70 1.11 1.13 1.03 0.84

30 วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
ตารางค่า TDeq สปส = 0.5 DSH = 134.3 เทียบบัญญัติไตรยางศ์ DSH100=TDeq15.9 DSH200=TDeq14.1 DSH134=??? TDeq15.288 = x-14.1 x X =

31 ตารางค่า ESR


ดาวน์โหลด ppt OTTV / RTTV การคำนวณการถ่ายเทความร้อนของเปลือกอาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google