งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to FOFA Library

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to FOFA Library"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to FOFA Library
Chiang Mai University

2 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต 2527-2535
21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพักอาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 (ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) ห้อง 212 อาคารชั่วคราวคณะวิจิตรศิลป์ (ปัจจุบัน อาคารคณะสังคมศาสตร์)

3 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต 4 กรกฎาคม 2535-2541
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต 4 กรกฎาคม

4 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต-ปัจจุบัน ขยายพื้นที่เพิ่มเติมในปี 2541
ห้องวารสาร บริการสืบค้นข้อมูลบริการสื่อภาพและเสียง

5 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต 2546 - 2550

6 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต 2550-2552
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ(mini TCDC) คณะวิจิตรศิลป์ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดบริการวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2550

7 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต ตุลาคม 2552 ปรับปรุงห้องสมุด
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 คณะวิจิตรศิลป์ย้าย miniTCDC ไปดำเนินการ ณ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ( Service and Art Project : SAP)

8 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : อดีต
โครงการสร้างห้องสมุดใหม่ในอาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบคณะวิจิตรศิลป์

9 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : ปัจจุบัน

10

11 ปิดบริการ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลาบริการ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ น. ปิดบริการ วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์


ดาวน์โหลด ppt Welcome to FOFA Library

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google