งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอต้อนรับทุกท่าน…สู่ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 1/2552

2 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต-ปัจจุบัน 2527-2535
ห้อง 212 อาคารชั่วคราวคณะวิจิตรศิลป์ (ปัจจุบัน อาคารคณะสังคมศาสตร์) 21 กุมภาพันธ์ 2527 ห้องพักอาจารย์ หอพักชาย อาคาร 1 (ปัจจุบัน สำนักบริการวิชาการ)

3 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต-ปัจจุบัน 4 กรกฎาคม 2535-2541
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต-ปัจจุบัน 4 กรกฎาคม

4 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต-ปัจจุบัน ขยายพื้นที่เพิ่มเติมในปี 2541
ห้องวารสาร บริการสืบค้นข้อมูลบริการสื่อภาพและเสียง

5 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต-ปัจจุบัน 2546

6 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์:อดีต-ปัจจุบัน 2551-2552

7 ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : อนาคต
โครงการสร้างห้องสมุดใหม่ในอาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบคณะวิจิตรศิลป์

8 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เวลาบริการ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา น. ปิดบริการ วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์


ดาวน์โหลด ppt ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google