งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการ สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2552 จากเครือข่าย สำนักหอสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการ สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2552 จากเครือข่าย สำนักหอสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการ สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2552 จากเครือข่าย สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th/

2 ระบุคำสืบค้น และ Click สืบค้น การสืบค้นสิ่งพิมพ์จากเครือข่าย สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th/ สมปอง เพ็ง จันทร์

3

4 DUE 24-07-09 LOCATION บอกแหล่ง ที่มีหนังสือ อักษรย่อนำหน้าบอก ประเภทของหนังสือ STATUS บอกสถานะ ของหนังสือ DUE 24-07-09 เล่มนี้ถูก ยืมส่งคืนดังระบุ DUE 24- 07-09

5 คำอธิบาย LOOK ON SHELF อยู่บนชั้น DUE 30-10-09 มีผู้ยืมออกกำหนดส่ง วันที่..... Missing / Lost หาไม่พบ / หาย Not for Loan ห้ามยืมออก On Hold Shelf อยู่บนชั้นจอง DAMAGED ชำรุด REPAIR ส่งซ่อม E-THESIS วิทยานิพนธ์ DIGITAL-CMU เอกสารฉบับเต็ม อิเล็กทรอนิกส์

6

7

8

9

10 ค้นหนังสือ ภาษาไทย คลิก Thai Version ทางเลือกการ สืบค้น

11

12 สืบค้นจาก... ชื่อ เรื่อง สืบค้นจาก... หัว เรื่อง

13 สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ สืบค้นผู้ แต่ง

14 บริเวณชั้นเก็บ หนังสือ

15 สืบค้นรายการ อื่นๆ

16

17 20015203100 155 พิมพ์ดาว ฉายแสง พราว 2001520310 0987 ****** ****** ** 20015203100987


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการ สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2552 จากเครือข่าย สำนักหอสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google