งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา Industrial Automation System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา Industrial Automation System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 113403 Industrial Automation System
บรรยายโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 Pneumatic Application
Discrete Control Input Devices จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System นายชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์

3 Pneumatic Application
ระบบนิวเมติกส์ เป็นระบบที่ใช้อากาศอัด(ลม) เป็นตัวส่งกำลัง มักจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมร่วมกับ PLC หรือตัวควบคุมอื่นๆ ในส่วนที่มีการเคลื่อนที่ไม่ซับซ้อนนัก และในส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าได้ ระบบนิวเมติกส์ประกอบด้วย Compressed air supply, Pneumatic valve, Pneumatic Sensor และ Pneumatic Actuator จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

4 Pneumatic Application
Compressed Air Systems จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

5 Pneumatic Application
Compressed Air Supply คืออุปกรณ์ที่สูบลมจากบรรยากาศเข้าไปเก็บในถังเพื่อให้เกิดความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ โดยมี pressure switch เป็นตัวตัดต่อการสูบลมเข้าถังเก็บ อากาศที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์นั้นจะต้องแห้งและไม่มีฝุ่นละออง ดังนั้นต้องมีการกรองอากาศก่อนสูบเข้าถัง และมีส่วนที่ระบายน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของอากาศอัด ในการใช้งานลมนั้นจะมีการผสมน้ำมันในอัตราหนึ่งหยดต่อนาทีเพื่อลดความฝึดในระบบ จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

6 Pneumatic Application
Compressed Air Supply จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

7 Pneumatic Application
Pneumatic Valve จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

8 Pneumatic Application
Pneumatic Connection จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

9 Pneumatic Application
Pneumatic Switches จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

10 Pneumatic Application
Pneumatic Cylinder จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

11 Pneumatic Application
Pneumatic Cylinder จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

12 Pneumatic Application
Pneumatic Valve Symbol จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

13 Pneumatic Application
Pneumatic Valve Symbol จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

14 Pneumatic Application
Pneumatic Valve Symbol จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

15 Pneumatic Application
Pneumatic Valve Symbol จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

16 Pneumatic Application
ตัวอย่างวงจรนิวเมติกส์ จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

17 Pneumatic Application
ตัวอย่างวงจรนิวเมติกส์ จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

18 Pneumatic Application
ตัวอย่างวงจรนิวเมติกส์ จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

19 Pneumatic Application
การป้องกันในเครื่องอัด จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

20 Pneumatic Application
การป้องกันในเครื่องอัดแบบที่ 2 จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

21 Pneumatic Application
การเปรียบเทียบวงจรนิวเมติกส์กับตรรกะ จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

22 Pneumatic Application
การเปรียบเทียบวงจรนิวเมติกส์กับตรรกะ จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

23 Pneumatic Application
การเปรียบเทียบวงจรนิวเมติกส์กับ RS Flip-Flop จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

24 Pneumatic Application
Sequence Chart จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

25 จงออกแบบวงจรนิวเมติกส์จาก Sequence Chart นี้
ตัวอย่าง จงออกแบบวงจรนิวเมติกส์จาก Sequence Chart นี้ จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System

26 จงเขียน Sequence Chart จากวงจรนี้
ตัวอย่าง จงเขียน Sequence Chart จากวงจรนี้ จัดทำโดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ Industrial Automation System


ดาวน์โหลด ppt วิชา Industrial Automation System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google