งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTREGRATION H A & H P H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTREGRATION H A & H P H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTREGRATION H A & H P H

2 HA HPH การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า

3 Occupational health service
เจ้าหน้าที่ HA Occupational health service Health care HPH Health conscious Healthy behavior Health skill Role Model การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า

4 HPH HA การเพิ่มคุณค่า การลงมือทำ ผู้รับบริการ Holistic Empowerment
Appropriate Safe Effective Continuity… HPH Holistic Empowerment Lifestyle Prevention…. การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า

5 ด้วยกระบวนการเสริมสร้าง(เพิ่ม)พลังอำนาจ
จิตวิญญาณ (ปัญญา) สังคม จิต บุคคล ครอบครัว สร้างเสริม ป้องกัน ชุมชน กาย รักษา ฟื้นฟู ด้วยกระบวนการเสริมสร้าง(เพิ่ม)พลังอำนาจ

6 Levels of Prevention Behavior Physiological Disease/Disability
DM HT Stroke Heart disease Chronic disease Tobacco Alcohol Physical inactivity Stress BMI (obesity) BP Blood sugar Cholesterol Primary Prevention Secondary Prevention Tertiary Prevention Primary Prevention Secondary Prevention

7 HA HPH การเพิ่มคุณค่า การลงมือทำ Learning env Safe Env. protection
สิ่งแวดล้อม HA Safe Env. protection HPH Learning env การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า

8 Response to health problem Resource mobilization
ชุมชน HA Response to health problem Consultation Resource mobilization HPH Service Support Empowerment การลงมือทำ การเพิ่มคุณค่า

9 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประเมิน HP ในชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน เมินเฉย (Ignorance) ให้ทำอะไรก็ทำ (Passive) ค้นหาตัวเอง คิดเอง ทำเอง (Proactive) มีสัดส่วนของชุมชนในแต่ละกลุ่มเท่าไร จะเลือกทำอะไร กับชุมชนใด

10 HA HPH Occupational health service Health care Appropriate Safe
Health conscious Healthy behavior Health skill Role Model Occupational health service Health care เจ้าหน้าที่ Appropriate Safe Effective Continuity… Holistic Empowerment Lifestyle Prevention…. ผู้รับบริการ Safe Env. protection สิ่งแวดล้อม Learning env. Service Support Empowerment Response to health problem Consultation Resource mobilization ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt INTREGRATION H A & H P H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google