งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information Systems : GFMIS)

2 วัตถุประสงค์ของ GFMIS Webmail
กับส่วนราชการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

3 วิธีการเข้าสู่ระบบ GFMIS Webmail
เปิดโปรแกรม Internet Explorer 2. ที่ Address Bar พิมพ์ชื่อ Website สำหรับใช้งาน GFMIS

4 วิธีการเข้าสู่ระบบ GFMIS Webmail

5 ชื่อและรหัสผ่านของส่วนราชการ(หน่วยเบิกจ่าย)
ชื่อ : axxxxxxxxxx รหัสผ่านเริ่มต้น : xxxxxxxxxx a+xxxxxxxxxx (รหัสหน่วยเบิกจ่าย)

6 ชื่อและรหัสผ่านของส่วนราชการ(หน่วยงานจัดซื้อ)
ชื่อ : axxxxxxxxxxp รหัสผ่านเริ่มต้น : xxxxxxxxxxp a+xxxxxxxxxxp (รหัสหน่วยต้นทุน)+p

7 ชื่อและรหัสผ่านของส่วนราชการ(คลังจังหวัด)
ชื่อ : axxxxxx รหัสผ่านเริ่มต้น : xxxxxx a+xxxxxx (รหัสคลังจังหวัด)

8 วิธีการเข้าสู่ระบบ GFMIS E-Mail

9 กล่องจดหมาย ( INBOX )

10 กล่องจดหมาย ( INBOX )

11 การส่งจดหมาย

12 การส่งจดหมาย

13 การส่งจดหมาย

14 การส่งจดหมาย

15 SENT

16 การลบจดหมาย

17 การลบจดหมาย

18 การลบจดหมาย

19 การลบจดหมาย

20 E-Mail Address สำหรับส่วนราชการที่ได้รับ Terminal
: Address สำหรับส่วนราชการ(หน่วยเบิกจ่าย) : Address สำหรับส่วนราชการ(หน่วยจัดซื้อ) : Address สำหรับคลังจังหวัด

21 E-Mail Address สำหรับสำนักงานโครงการ GFMIS
: ทีม Helpdesk ปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบ, การบันทึกรายการ, และ Hardware & Network : ทีมฝึกอบรมโครงการ GFMIS ติดต่อประสานงานในด้านการฝึกอบรมของโครงการ : ทีมบริหารงานโครงการ GFMIS ปรึกษาและประสานงานในภาพรวมของโครงการ

22 ขอขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google