งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย
กรมบัญชีกลาง ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย

2 ปัญหาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย
- ข้อมูลหลักผู้ขายไม่ได้รับการยืนยัน - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขายไม่สอดคล้อง กับการเลือกในเอกสารตั้งเบิก

3 การยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
คำสั่งงาน FK08 การยืนยันผู้ขายให้เลือกยืนยันที่สถานะการยืนยัน(ส่วนกลาง)

4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายที่ทำให้ ต้องยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายใหม่
- ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร - ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร

5 ข้อควรระวังในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในข้อมูลหลักผู้ขายไม่สอดคล้องกับการเลือกในเอกสารตั้งเบิก ข้อควรระวังในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในข้อมูลหลักผู้ขาย

6 การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
คำสั่งงาน XK05 การอนุมัติผู้ขายให้เปลี่ยนเป็นช่องว่างดังนี้

7 รายงานที่ใช้ในการติดตามสถานะผู้ขาย
รายงานสถานะการยืนยันผู้ขายส่วนราชการ (ผู้ขาย A,V,O) แสดงตามจังหวัด รายงานสถานะการยืนยันผู้ขาย

8 รายงานที่ใช้ในการติดตามสถานะผู้ขาย
รายงานสถานะการอนุมัติผู้ขาย


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงปัญหาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google