งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม
The Best & the Brightest project บรรยายโดย คุณกมลพรรณ แสงมหาชัย คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม คุณนภัส ชัยวงศ์โรจน์ The Best & Brightest ๑/๒๕๔๖

2 เรียนรู้ความก้าวหน้า สร้างวิสัยทัศน์ สกอ – (ชื่อเดิม ทบวงมหาวิทยาลัย)
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest What is the best and the brightest project? นโยบายของรัฐบาล ให้โอกาสกับเยาวชน เรียนรู้ความก้าวหน้า สร้างวิสัยทัศน์ สกอ – (ชื่อเดิม ทบวงมหาวิทยาลัย) แข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์

3 ประเทศที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest Why USA ? Leadership (Worldbank) Technology (Dupont) Role Model ยุโรป แอฟริกา ประเทศที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน

4 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้า ปริญญาตรี ปี 4 ใน 5 สาขาวิชา
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest เกณฑ์ในการคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้า ปริญญาตรี ปี 4 ใน 5 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

5 กำลังเรียนอยู่หรือจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest เกณฑ์ในการคัดเลือก ปริญญาโท กำลังเรียนอยู่หรือจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปี

6 มีความเป็นผู้นำ-ทำงานเป็นหมู่คณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest เกณฑ์ในการคัดเลือก คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความเป็นผู้นำ-ทำงานเป็นหมู่คณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ทำงานวิจัย ผลงานเกียรติประวัติต่อสถาบันหรือประเทศ ภาษาอังกฤษระดับดี

7 92 คน ถูกแบ่งเป็น 3 รุ่นย่อยๆ ดังนี้ กันยายน นิวยอร์ก-วอชิงตันดี.ซี.
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest เส้นทางดูงานของแต่ละกลุ่ม 92 คน ถูกแบ่งเป็น 3 รุ่นย่อยๆ ดังนี้ กันยายน นิวยอร์ก-วอชิงตันดี.ซี. -ฟิลาเดลเฟีย ตุลาคม วอชิงตันดี.ซี.-ชิคาโก พฤศจิกายน ซานฟรานซิสโก-แอลเอ

8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา หรือ ต่อ 749,751

9 โปรดติดตาม : เขาหาทุนกันอย่างไร
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest โปรดติดตาม : เขาหาทุนกันอย่างไร

10 - เป็นคนใฝ่รู้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัว - อย่าคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest อยากได้ทุนทำอย่างไร - เป็นคนใฝ่รู้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัว - อย่าคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ - ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า-เตรียมตัว - สอบถามอาจารย์ เพื่อน-ผู้ที่ได้รับทุน - เลือกทุนที่เหมาะสม(คุณสมบัติ-ประโยชน์) - ความพยายาม-ไม่ท้อถอย

11 - ทุนเรียนต่อระดับต่างๆ รัฐบาล-บริษัท ระยะยาว อาจมีข้อผูกมัด
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest ประเภทของทุน - ทุนเรียนต่อระดับต่างๆ รัฐบาล-บริษัท ระยะยาว อาจมีข้อผูกมัด - ทุนฝึกอบรม-ดูงาน-เสนอผลงานวิจัย ระยะสั้น-ระยะกลาง - ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะสั้น - อื่นๆ เช่น ทำงาน

12 - วารสาร เช่น วัฏฏะการศึกษา - หนังสือ เช่น ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest แหล่งข้อมูล - วารสาร เช่น วัฏฏะการศึกษา - หนังสือ เช่น ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก - หนังสือพิมพ์ หน้าการศึกษา มติชน กรุงเทพธุรกิจ - เพื่อน-ผู้ที่ได้รับทุน - ประกาศทางมหาวิทยาลัย

13 www.moe.go.th www.jeducation.com
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest แหล่งข้อมูล - สื่ออินเทอร์เนต student.siam2you.com มหาวิทยาลัยต่างๆ

14 ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ และ
๑/๒๕๔๖ The Best & Brightest บทสรุปและคำถาม ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ และ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการหาทุนเพื่อ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไทยของเรา


ดาวน์โหลด ppt คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google