งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Customer Value Analysis การวิเคราะห์คุณค่าในสายตาของลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Customer Value Analysis การวิเคราะห์คุณค่าในสายตาของลูกค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Customer Value Analysis การวิเคราะห์คุณค่าในสายตาของลูกค้า
ผศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 New developments Customer relationship management (CRM)
One-to-one marketing Knowledge management Brand building above the line investment

3 These leads to……… What to use as a positioning mode?
What consumers consider as values? Are superior values sufficient?

4 How do we position our product or service?

5 Competitors Customer Motivations Company’s competencies

6 All depends on targeted consumers

7 Focus Group Motivations “Hot Buttons”

8 Motivations Product Attributes Brand Equity Availability
Class of Distribution outlets Unmet needs

9 Product Attributes Intrinsic attributes Extrinsic attributes
Raw Materials Processes Form Extrinsic attributes Branding Packaging Price

10 ????? Positioning Modes Values

11 Positioning modes Product attributes Benefits Application User
Distribution/availability Relationship Price

12 Attributes Benefits

13 Attributes VS Benefits
ทันสมัย ความสบาย ประหยัด เป็นที่ยอมรับ ประณีต ******* น้ำหนักเบา สีสันลวดลาย ยับยาก รูปแบบดี กระชับ ทนทาน ราคา

14 Benefits Functional Experiential (sensations and emotions) Financial
Psychosocial (expressive)*

15 Attributes Benefits Values

16 Benefits VS Values ความสบาย ความทันสมัย ความประหยัด การเป็นที่ยอมรับ
เคลื่อนตัวได้คล่อง รูปแบบ แห้งง่าย รูปแบบทันสมัย ไม่หนัก วัสดุ/ผ้า ใช้ได้หลายโอกาส ตัดเย็บดี ไม่ร้อน ไม่ต้องรีด ตรา

17 Personal Values Belonging Love Self-Esteem Achievement
Social Recognition Fun Security Welfare of future generations Happiness

18 ผศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย
4/5/2017 Positioning Modes Personal Values Motivations Benefits Attributes

19


ดาวน์โหลด ppt Customer Value Analysis การวิเคราะห์คุณค่าในสายตาของลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google