งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำที่คนต้องการ CEO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำที่คนต้องการ CEO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำที่คนต้องการ CEO

2 พระเยซูเจ้าผู้นำอุดมการณ์
คนหนึ่งสามารถนำ สิบสองคนให้ไปทั่วโลก และประกาศข่าวดีคนทุกสมัย ก่อให้เกิดช่วงเวลาก่อน (B.C.) และหลังพระคริสต์ (A.D.)

3 ทรงนำกลุ่มคน ที่เป็นแค่มนุษย์ล้วนๆ
ไร้การศึกษา ภูมิหลังน่าสงสัย ดื้อรั้น ขี้โมโห ชิงดีชิงเด่น ขี้ขลาด ให้สามารถสานต่องาน ของพระองค์ได้

4 มองเลยตัวตน ผู้นำแท้จริงไม่มุ่งผลประโยชน์แห่งตน
“เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมง จับมนุษย์”

5 มองเลยตัวตน เขาเป็นผู้นำเพื่อรับใช้ผู้อื่น
“เราไม่ได้มาเพื่อให้คนรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ทุกคน และมอบชีวิตให้...รักจนถึงที่สุด”

6 เป็นผู้ตามที่ดีก่อน ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้การเป็นผู้ตามที่ดีก่อน เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว ในบริบทสังคมและศาสนา “เรามาไม่ใช่เพื่อทำตามใจ แต่ทำตามพระประสงค์ของ พระบิดาเจ้า”

7 สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
การเป็นผู้นำคือการมีอิทธิพล และอำนาจชักจูงจิตใจ “ตามเรามาเถิด...มาดูเองเถอะ” “เขาสอนด้วยอำนาจ...ไม่เหมือนอาจารย์อื่น”

8 สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
ความสัมพันธ์เป็นกุญแจหลัก “ให้ความเป็นกันเองและใกล้ชิด คนบาป คนจน คนพิการ คนด้อยโอกาส...”

9 สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
ตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญน้อยกว่าคน “ท่านเรียกเราเป็นอาจารย์... เรายังล้างเท้าท่าน เพื่อท่านจะได้ล้างเท้ากันและกัน”

10 สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
คนพร้อมร่วมมือกับคนที่เข้าอกเข้าใจ และรู้ใจกัน “เราไม่เรียกท่านเป็นคนใช้... คนใช้ไม่รู้ใจนาย เราเรียกท่านเป็นเพื่อน...”

11 ทำงานเป็นเลิศ คนไม่นับถือและไม่คล้อยตาม คนทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม
“ทุ่มเทรับใช้...จนแทบไม่มีเวลากินเวลาพักผ่อน”

12 ทำงานเป็นเลิศ ผู้นำสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ติดตาม และทำงานหากทุ่มเทเต็มที่เพื่องาน “น้ำกระเด็นเข้าเต็มเรือ...นองพื้นเรือ แต่พระองค์ทรงหลับสนิท”

13 ทำงานเป็นเลิศ ผู้นำไม่ใช้แค่ความเชี่ยวชาญ
และไหวพริบ แต่รักงานและทำเต็มที่ “พอขึ้นจากเรือ ทันทีที่เห็นผู้คน ทรงรู้สึกสงสารและลงมือรักษาดูแล”

14 ทำงานเป็นเลิศ ใช้ทุกอย่างที่เป็นทุกอย่างที่มี นำมาใช้เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด “ท่านได้รับมาเปล่าๆ ก็จงให้ไปเปล่าๆ”

15 เน้นวินัยมากกว่าอารมณ์
การเป็นผู้นำในช่วงเวลาปกติง่าย แต่เมื่อมีอุปสรรคหมดเรี่ยวแรงและกำลังใจ ก็จะนำต่อไป นั่นคือกึ๋นของผู้นำ “ขณะมาตามทาง พวกเขาเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าหมด...”

16 เน้นวินัยมากกว่าอารมณ์
หลายครั้งผู้นำต้องเลือกระหว่างถอดใจ หรือจะนำต่อไป จะผ่านช่วงเช่นนี้ได้ ต้องมีวินัย ไม่อารมณ์ที่ปวกเปียก “หากเป็นได้... แต่ก็อย่าให้เป็นไปตามใจลูก”

17 เสริมคุณค่าแก่เป้าหมาย
ผู้นำที่ดีในประวัติศาสตร์คือบุคคลที่ช่วยให้คนดำเนินชีวิตดีขึ้นและสามารถนำศักยภาพ ออกมาใช้อย่างเต็มอัตรา “เรามาเพื่อให้คนมีชีวิต และใครที่มีชีวิตแล้ว ให้มีอย่างเต็มเปี่ยม”

18 เสริมคุณค่าแก่เป้าหมาย
นี่คือสิ่งที่ผู้นำถูกท้าทายในฐานะผู้นำ และผู้สร้างคุณค่า ผู้นำยิ่งใหญ่คือผู้ที่สามารถทำให้คนรอบข้างยิ่งใหญ่ด้วย ผู้นำที่เก่งสามารถทำให้คนทำงานด้วยเก่งเช่นกัน “จงไปประกาศว่าพระอาณาจักรมาถึงแล้ว...จงรับอำนาจขับไล่ปีศาจ...แม้ปีศาจยังกลัวเรา...”

19 กระจายอำนาจ ผู้นำคือผู้ที่แบ่งปันอำนาจ
ที่มีให้แก่คนอื่น ไม่เก็บไว้คนเดียว ผู้นำต้องเป็นดังแม่น้ำ ไม่ใช่เขื่อน ผู้นำต้องใช้อำนาจเพื่อทำให้ คนอื่นมีอำนาจ ความเป็นผู้นำก็ จะเลยตัวไปอย่างไม่มีขอบเขต

20 กระจายอำนาจ ผู้นำคือผู้ที่แบ่งปันอำนาจ
ที่มีให้แก่คนอื่น ไม่เก็บไว้คนเดียว ผู้นำต้องเป็นดังแม่น้ำ ไม่ใช่เขื่อน ผู้นำต้องใช้อำนาจเพื่อทำให้ คนอื่นมีอำนาจ ความเป็นผู้นำก็ จะเลยตัวไปอย่างไม่มีขอบเขต “จงไปทั่วโลก ล้างบาปทุกคน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต...”

21 พลังขับเคลื่อนสามอย่าง
พลังแห่งการควบคุมตน พลังแห่งการกระทำ พลังแห่งความสัมพันธ์

22 พลังแห่งการควบคุมตน “ก่อนอื่น จงดูแลหัวใจให้ดี เพราะนั่นเป็นแหล่งที่มา แห่งพุชีวิต” (สุภาษิต 4,23)

23 สำนึกใน “ฉันเป็น” “บุตรแห่งมนุษย์ ผู้ถูกส่งจากพระบิดา เป็นหนทาง เป็นความจริง เป็นชีวิต...”

24 “พระจิตของพระเจ้าทรงเจิม...
ยึดติดกับพันธกิจ mission statement “พระจิตของพระเจ้าทรงเจิม... ให้ประกาศข่าวดีแก่คนจน... ปลดปล่อยผู้ถูกจำจอง คืนสายตาแก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า...”

25 มีสมอยึดเหนี่ยวดี เป็นอันหนึ่งเดียวกับพระบิดาตลอดเวลา
“ทรงภาวนาทั้งคืน” “เราทำสิ่งที่พระบิดาทรง พอพระทัย...” “ทำไมเสาะหาความเห็นชอบมนุษย์...”

26 ไม่ปล่อยให้ความคิดเห็นคนอื่นเป็นใหญ่
“ทำไมจึงเสาะหาความเห็นชอบมนุษย์...ไม่ใช่ความเห็นชอบของพระ”

27 พร้อมจะยืนตามลำพัง พร้อมแยกออกมาเดินตามลำพัง “หลายคนละพระองค์ไป สาวกลังเลใจ...”

28 ความรู้คุณ เปิดใจ พร้อมฟัง และสัตย์ซื่อ
รู้จักพูด “ขอบคุณ” ความรู้คุณ เปิดใจ พร้อมฟัง และสัตย์ซื่อ ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และขอบคุณพระเจ้า “ข้าแต่พระบิดา ลูกขอบพระคุณพระองค์...โปรดพิทักษ์พวกเขา พวกเขาเป็นของพระองค์...”

29 ไม่เสียเวลาตัดสินคนอื่น
ตรัสเปิดเผยกับทุกคน “เราเองก็ไม่ลงโทษลูก... ไปและอย่าทำผิดอีก...”

30 ใช้ความรักเป็นพลังควบคุมทุกอย่าง ทำแม้จะหวาดกลัว สำนึกที่มาแห่งพลัง
“จงดำรงอยู่ในเรา...อย่ากลัว รักแม้ศัตรู...ตามอย่างพระบิดา”

31 เห็นคุณค่าของเมล็ด มากกว่าช่อดอกไม้
ไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อย “ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว...”

32 พลังแห่งการกระทำ เห็นทุกอย่างมีชีวิตและมีศักยภาพ เริ่มลงมือ มีแผนพร้อม
จัดตั้งทีมงาน มองแต่ละอย่างต่างออกไป

33 ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง กล้าหาญ อยู่ให้เห็นใกล้ชิด มีวิสัยทัศน์ยาวไกล รู้ว่าไม่อยู่ตามลำพัง

34 เปลี่ยนมาตราวัดตวง ยอมลำบากเพื่อสาวก ให้องุ่นรสดีที่สุด ทรงเป็นพรอย่างต่อเนื่อง พร้อมปล่อยวาง

35 พลังแห่งความสัมพันธ์
รักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ... รักพี่น้องเหมือนรักตนเอง

36 ให้มองกว้างไกลไปกว่าตนเอง
เข้าใจแต่ละคน เปิดรับคนและความคิดเห็น ของทุกคน ให้พลังและเชื่อมั่นสตรี

37 โปร่งใสกับทุกคน เชื่อในทุกคน อภัยให้ทุกคน ปฏิบัติกับคนอื่นเท่าเทียมตน อบรมแต่ละคน

38 ใช้เวลาอยู่กับสาวก ให้แบบอย่าง สวดเพื่อสาวก ยอมรับทั้งต่อหนี้คนอื่น และเป็นการส่วนตัว .

39 ให้โอกาสคนด้อย ความสามารถ
ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจ ให้ความสงสารทุกคน รับใช้ทุกคน รักทุกคน

40 ป้องกันพวกเขา ให้อำนาจ เล่นกับพวกเขา เห็นน้ำใจดี อยากจะนำทุกคนถึงยอด

41 มองแต่ละคนเป็นของ ประทานจากพระ รักพวกเขาจนถึงที่สุด

42 Are you Jesus? 42

43 Do people mistake you for Jesus. That's our destiny, is it not
Do people mistake you for Jesus? That's our destiny, is it not? To be so much like Jesus that people cannot tell the difference as we live and interact with a world that is blind to His love, life, and grace If we claim to know Him, we should live, walk, and act as He would Knowing Him is more than simply quoting Scripture and going to church It's actually living the Word as life unfolds day to day You are the apple of His eye even though we, too, have been bruised by a fall He stopped what He was doing and picked you and me up on a hill called Calvary and paid in full for our damaged fruit Let us live like we are worth the price He paid. Makes you think, doesn't it? 43

44


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำที่คนต้องการ CEO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google