งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ระบาดวิทยาเพื่อสนับสนุน SRRT ด้านบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ระบาดวิทยาเพื่อสนับสนุน SRRT ด้านบริหารจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ระบาดวิทยาเพื่อสนับสนุน SRRT ด้านบริหารจัดการ
นพ.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล

2 SRRT ประสิทธิภาพที่สำคัญ ๔ ประการ ของทีม SRRT มีความเป็นทีมชัดเจน
มีความพร้อมในการทำงาน มีความตามมาตรฐานในการทำงาน มีผลงานที่มีคุณภาพ

3 SRRT เสมือนการพัฒนาการทำงานด้านป้องกันของระบาด

4 Surveillance Rapid Response Team RRT

5 SRRT ที่ผ่านมา เราโชคดีที่มีทีม SRRT อยู่ทุกพื้นที่ คอยเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ และ response ต่อปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง

6 SRRT เป็นกลไกในการจัดการโรค และภัยสุขภาพที่เร่งด่วน/ฉุกเฉิน
ผู้บริหารหน่วยงาน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานควบคุมโรค (Control + Containment) งานรักษาพยาบาล งานสุขศึกษาฯ งานระบาดวิทยา (เฝ้าระวัง + สอบสวนโรค) งานอื่น ๆ งานชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ

7 ด้านความ สามารถการปฏิบัติงานSRRT (ด้านวิชาการ )
หัวหน้าทีมหรือแกนหลักของทีมอย่างน้อย 1 คน ได้รับการฝึกอบรมด้านปฏิบัติการหรือมีประสบการณ์ที่แสดงถึงความชำนาญด้านปฏิบัติการภาคสนาม สมาชิกทีมร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ หรือสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมการระบาด ในระยะเวลา 3 ปี (การอบรมที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ตามเนื้อหาเทียบเท่าหลักสูตรระบาดวิทยาก่อนปฏิบัติการของสำนักระบาดวิทยา)

8 ระบาดวิทยาช่วยได้แน่นอน
สมรรถนะหลักของทีม SRRT ตาม IHR2005 ทีมท้องถิ่น ตรวจจับเหตุการณ์ รายงานข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น ควบคุมโรคขั้นต้นทันที การเฝ้าระวัง คือ สิ่งสำคัญที่สุด ?????? รู้ไว ควบคุมไว ไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าทำผิดหลักวิชาการ

9


ดาวน์โหลด ppt การใช้ระบาดวิทยาเพื่อสนับสนุน SRRT ด้านบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google