งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวนทั้งหมด 85 ราย (อัตราป่วย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวนทั้งหมด 85 ราย (อัตราป่วย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวนทั้งหมด 85 ราย (อัตราป่วย)
ขอบเขตและความรุนแรง การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เรือนจำจังหวัดฝาง 20 กันยายน – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวนทั้งหมด 85 ราย (อัตราป่วย) นักโทษชาย 73 ราย อัตราป่วย 8.8% (เป็นผู้ป่วยยืนยัน 7 ราย) นักโทษหญิง 10 ราย อัตราป่วย 6.8% (ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน) เจ้าหน้าที่เรือนจำ 2 ราย อัตราป่วย 4.2% (ไม่ได้ส่งตัวอย่าง throat swab) วินิจฉัยปอดอักเสบและรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 2 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา Oseltamivir 25 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ที่มีอาการไอหรือเจ็บคอแต่ไม่เข้านิยาม 110 ราย

2 จำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำแนกตามวันเริ่มป่วยและอาชีพ เรือนจำจังหวัดฝาง 20 กันยายน – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 (n=85) จำนวนผู้ป่วย (คน) เริ่มดำเนินการควบคุมโรค ค้นหาผู้ป่วย แยกผู้ป่วย +ให้ยา oseltamivir ให้ความรู้ และเน้นการสวมหน้ากากอนามัย+ล้างมือ ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม จัดห้องแยกโรค 2 ห้อง ห้องแยกโรคผู้ต้องขังหญิง หัวหน้าห้องตรวจคัดกรองสมาชิกในห้องทุกวัน เฝ้าระวังเป็นพิเศษกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ต้มช้อนก่อนรับประทานอาหาร จุดล้างมือสำหรับผู้เข้าเยี่ยม ตรวจคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ วันเริ่มป่วย พ.ย. ก.ย. ต.ค.

3 ผลการติดตามการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เรือนจำจังหวัดฝาง 21 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
จำนวนผู้ป่วย (คน) Seasonal flu A Negative for influenza วันเริ่มป่วย


ดาวน์โหลด ppt ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวนทั้งหมด 85 ราย (อัตราป่วย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google