งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

dc.go.th ท่านสามารถ Download –PowerPoints ( สามารถ download ได้แล้ว ) – บทบรรยาย – text – เสียงบรรยาย – วิดีโอ ได้ ภายในวันศุกร์หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "dc.go.th ท่านสามารถ Download –PowerPoints ( สามารถ download ได้แล้ว ) – บทบรรยาย – text – เสียงบรรยาย – วิดีโอ ได้ ภายในวันศุกร์หน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.kmd dc.go.th ท่านสามารถ Download –PowerPoints ( สามารถ download ได้แล้ว ) – บทบรรยาย – text – เสียงบรรยาย – วิดีโอ ได้ ภายในวันศุกร์หน้า

2 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ Email: narak@health.moph.go.th สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3 ขอขอบคุณ แม่งาน : พี่จรูญ วิทยากรทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ. สุจริต และพี่ศุภมิตร ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรม ควบคุมโรคทุกท่าน ขอขอบคุณเจ้าภาพ สคร. 5 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักจัดการความรู้ ผู้จัดทำและนำเสนอแผนทุกคน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ คน และทุกๆ คน ที่ช่วยให้งานนี้เป็นงานที่ อิ่มเต็มด้วยความรู้

4 Imagine what we could accomplish if nobody cared who got the credit

5 ภายใต้ระบบสุขภาพปัจจุบัน สุขภาพ เป็นหน้าที่ของใคร ผมเริ่มอ้วนแล้ว ( เช่นเดียวกับหลายคนที่ ทำงานที่สำนักเดียวกับผม ) ผมอยากมี สุขภาพดี ใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง แล้วเขาจะ ทำให้ผมมีสุขภาพดีได้อย่างไร หวัดนกมาแล้ว ผมไม่อยากให้ผมและคนที่ ผมรักต้องป่วยด้วยไข้หวัดนก ใครมีหน้าที่ทำ อะไรบ้าง แล้วเขาจะทำให้ผมและคนที่ผมรัก ปลอดภัยจากไข้หวัดนกได้อย่างไร สงกรานต์นี้ผมจะขับรถไปเยี่ยมครอบครัวที่ จังหวัดกระบี่ ผมอยากอยากจะเดินทางไป & กลับอย่างปลอดภัย ใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง แล้วเขาจะทำให้ผมและคนที่ผมรักเดินทาง อย่างปลอดภัยได้อย่างไร

6 เป็นหน้าที่ของหลายฝ่าย – ภาครัฐ : – ภาคเอกชน : – ภาคประชาชน – ประชาสังคม –.......... รวมทั้งตัวเองด้วย ภายใต้ระบบสุขภาพปัจจุบัน สุขภาพ เป็นหน้าที่ของใคร

7 อะไรบ้างที่เกี่ยวกับกรม ควบคุมโรค ไข้หวัดนก อุบัติเหตุจราจร การบริโภคสุรา แอลกอฮอล์ HPV เอดส์ จุลชีพดื้อยา Legionaires' Disease ปอดบวม Intentional Injuries การบริโภคเกลือ HPV vaccine Sex education การใช้ยาปฏิชีวนะ เกิน

8 Mission กรมควบคุม โรค (2548) จัดวางเครือข่ายภาคีในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ทั้งใน ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

9 ความรู้สำหรับการทำงาน Know what Know how Know why Care why

10 การป้องกัน / ควบคุมโรค Primordial prevention Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention

11 Population Approach High risk Approach

12 New Universalism Membership is defined to include the entire population, i.e. it is compulsory. Universal coverage means coverage for all, not coverage of everything. Provider payment is not made by the patient at the time he or she uses the health service. Services may be offered by providers of all types.

13 การทำงาน / Competency ปิด Gap: ดูซิว่าเราไม่รู้อะไร แล้วไป ทำให้รู้ ( พัฒนาอย่างมีเป้าหมาย ) สำรวจว่าเรามีอะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ( แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ) I don’t care about what it’s designed to do? I care what it can do. เรามีคนไข้ที่ต้องผ่าการการผ่าตัด สมอง เราจะยอมให้สามล้อมาผ่าตัด สมองไม๊

14 ขั้นตอนการพัฒนานโยบาย / มาตรการ Disease Burden Effectiveness of an intervention –Systematic review / Meta- analysis Model development / Model program –Decision analysis –Cost-effectiveness National policy

15 กระบวนการนำนโยบาย / มาตรการสู่การปฏิบัติ KNOWLEDGE IS LIKE LIGHT. Weightless and intangible, it can easily travel the world, enlightening the lives of people everywhere. Yet billions of people still live in poverty unnecessarily. Knowledge about how to treat such a simple ailment as diarrhea has existed for centuries but millions of children continue to die from it because their parents do not know how to save them. ORT was developed in the late 1960s กฏหมาย

16 การทำงานกับเครือข่าย จะให้เครือข่ายในระดับใดทำอะไร ทีมฟุตบอล 1 ทีมมีคนหลายคน แต่ละคน ทำหน้าที่สอดประสานกัน โค้ช ปกติไม่ได้ลงเล่น แต่มีหน้าที่เตรียม นักกีฬาให้พร้อมที่สุด และคอยให้ คำแนะนำเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า Approach: – เลือก Issue: 6 โรค, 2 พฤติกรรม, SRRT (Recommended) – เลือกพื้นที่

17 โครงการ 12 + 6 ล้าน บาท OBJ ( เก็บไว้ในใจ ): เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้กับสคร. ในการทำงานเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้ กรอบการทำงานร่วมกับภาคี เครือข่าย OBJ 1: เพื่อผลักดันนโยบายและ มาตรการในการป้องกันโรคสู่การ ปฏิบัติ ผลผลิต : จำนวนเครือข่าย ที่ สามารถทำงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ ( ด้วยตัวเอง )

18 โครงการ 12 + 6 ล้าน บาท อยากให้มองยาวๆ ทำโครงการนี้ให้ เกิดผลในระยะยาว ชัดเจนในผลผลิต ( วัดได้ ) ในแต่ละ Phase

19 เรียนรู้จากการทำงาน ผิดไม่เป็นไร ( แต่ผิดแล้วไม่เรียนรู้ ไม่ได้ ) ทบทวนการทำงานทั้งในด้านที่ประสบ ความสำเร็จ และในด้านที่ล้มเหลว ทำให้เป็นระบบ จดบันทึก – กระบวนการจัดการความรู้ –Quality cycle: PDCA (PDSA) cycle (Deming Cycle - 1950, Shewhart Cycle – 1923)

20 คำตอบแบบไหนที่เรา อยากได้ คนงานคนแรก : ตอบว่าเขากำลัง ก่ออิฐ คนงานคนที่สอง : ตอบว่าเขา กำลังสร้างบ้าน ทุกหน่วยงานมีคนเก่ง แต่คนเก่งมัก ทำงานเฉพาะเรื่อง ในแนวลึก ในขณะที่การมองงานในภาพรวม กลับไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ

21


ดาวน์โหลด ppt dc.go.th ท่านสามารถ Download –PowerPoints ( สามารถ download ได้แล้ว ) – บทบรรยาย – text – เสียงบรรยาย – วิดีโอ ได้ ภายในวันศุกร์หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google