งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพจิตสร้างความสุขสร้างได้ทุกวัย ประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์ กล่าวคำสุนทรพจน์ วัน เปิดที่ทำการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ ไทย จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพจิตสร้างความสุขสร้างได้ทุกวัย ประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์ กล่าวคำสุนทรพจน์ วัน เปิดที่ทำการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ ไทย จังหวัดสุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สุขภาพจิตสร้างความสุขสร้างได้ทุกวัย ประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์ กล่าวคำสุนทรพจน์ วัน เปิดที่ทำการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ ไทย จังหวัดสุโขทัย ต่อสื่อมวลชน ภาคเหนือตอนล่าง สื่อสารคดีสุขภาพจิต ชีวิตปวงประชาไม่วิกฤต

5 ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุโขทัย ความสุข... สร้างได้ทุกวัย ตั้งใจ สุขภาพจิตดี มีสติทุกเมื่อ อย่าปล่อยปัญหายืดเยื้อ เรื้อรัง ปัญหาบานปลายใหญ่โต กลายเป็นความเครียด บั่นทอนพลังในการทำงานและดำเนินชีวิตต่อตนเอง สังคมและคนข้างกายและหน้าที่การรับผิดชอบงาน

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพจิตสร้างความสุขสร้างได้ทุกวัย ประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์ กล่าวคำสุนทรพจน์ วัน เปิดที่ทำการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ ไทย จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google