งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์พกพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์พกพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์พกพา

3 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากวัดสารพัดบูรณาการ ณ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

4

5 วัดบ้านกร่าง วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น คณิตศาสตร์การคำนวณหาเส้นรอบวงของต้นโพธิ์ในวัด ภาษาไทย นิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การสร้างพระบ้านกร่างคู่ ของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, คุณธรรม, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาและพลศึกษา การเดินทางสำรวจ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศเรื่องราววัดบ้านกร่าง ป้ายต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ศิลปะวาดภาพรอยพระพุทธบาท

6 วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ปลาสวาย ชื่อสามัญ : Siriped Catfish ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasianodon hypophthalmus ลักษณะทั่วไป เป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงสกุลเดียวกับปลาเทโพ

7 คณิตศาสตร์การคำนวณหาเส้นรอบวงของต้นโพธิ์ในวัด

8 ภาษาต่างประเทศเรื่องราววัดบ้านกร่าง ป้ายต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

9 ภาษาไทย นิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ นิราศสุพรรณแต่งขึ้น ในราวปี พ. ศ. ๒๓๗๔ ในระหว่างที่ ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสระเกศ นิราศเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเดียว ของท่านที่แต่งเป็นโคลงทำนองจะลบคำสบประมาทว่าท่านแต่งได้แต่เพียงกลอน “ ถึงย่านบ้านกร่างเวิ้งวาริน เกิดแก่งแหล่งเหวหินฮ่วงคุ้ง ปล่องน้ำท่ำกุมภินพวกเงือก เลือกแฮ ยามเปลี่ยวเสียวทรวงสะดุ้งด่วนพ้นวนวัง ”

10 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การสร้างพระบ้านกร่างคู่ ของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, คุณธรรม, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 ศิลปะวาดภาพรอยพระพุทธบาท

12 เด็กชายรักษิต บุญ นาค ได้วาดภาพรอยพระ พุทธบาท โดยใช้โปรแกรม Gimp ซึ่งบูรณาการกับ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์พกพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google