งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อันตรายของความร้อนและการป้องกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อันตรายของความร้อนและการป้องกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อันตรายของความร้อนและการป้องกัน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน เรื่อง อันตรายของความร้อนและการป้องกัน จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม 1

2 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
วัตถุประสงค์ 1. ระบุอันตรายของความร้อนได้ 2. ระบุวิธีการป้องกันอันตรายจากความร้อนที่ลูกจ้างได้รับได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 2

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 3

4 การประสบปัญหาความร้อนของลูกจ้าง
ปัญหาการทำงานในที่ร้อน 1. 2. 3. ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 4

5 การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 5

6 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
อันตรายจากความร้อน 1. การเกิดผดผื่นจากความร้อน 2. ตะคริวจากความร้อน 3. ความอ่อนล้าจากความร้อน 4. การเป็นลมเนื่องจากความร้อน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 6

7 ดีวีดี การอธิบายอันตรายของความร้อนโดยแพทย์
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 7

8 หลักการป้องกันอันตรายจากความร้อน
แหล่งกำเนิด ผู้ปฏิบัติงาน ทางผ่าน (ระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้ปฏิบัติงาน) ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 8

9 การควบคุมป้องกันอันตรายจากความร้อนที่ตัวคน
1. การสร้างความคุ้นเคย 2. การหมุนเวียนทำงานในที่ร้อน 3. การลดความหนักของงาน 4. การฝึกอบรม 5. การจัดน้ำดื่มทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกาย 6. การลด/งดรับประทานอาหารหนักในช่วงพัก ระหว่างการทำงาน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 9

10 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
การสร้างความคุ้นเคย วันแรกทำงาน 20 % ของงาน (กรณีคนงานใหม่) หรือวันแรกทำงาน 50 % ของงาน (กรณีคนงานเก่า) แล้วเพิ่มวันละร้อยละ 20 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 10

11 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
การหมุนเวียนทำงาน การหมุนเวียนทำงานในที่มีความร้อน เพื่อลดการสัมผัสระดับความร้อน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 11

12 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
ความหนักของงาน การลดความหนักของงาน - ใช้อุปกรณ์ช่วยยกของ - ใช้รถเข็นแทนการยกด้วยคน ถ้าลดระดับจากงานหนักมาเป็นงานหนักปานกลาง จะเพิ่มค่าระดับความร้อนได้ 2 องศา หรือถ้าลดลงได้เป็นงานเบาก็จะลดค่าระดับความร้อนลงมาได้อีก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 12

13 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
การฝึกอบรม การฝึกอบรมให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในที่ร้อน อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 13

14 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
การดื่มน้ำ การดื่มน้ำทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกาย ควรดื่มน้ำบ่อยครั้ง แต่ในปริมาณไม่มาก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 14

15 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน
การรับประทานอาหาร ควรลดหรืองดรับประทานอาหารหนัก ในช่วงพักระหว่างการทำงาน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 15

16 การทดสอบความรู้หลังเรียน
ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 16


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อันตรายของความร้อนและการป้องกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google