งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดแฟ้มงานสร้างสุขภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี เมื่อ 1-3 เม. ย.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดแฟ้มงานสร้างสุขภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี เมื่อ 1-3 เม. ย.52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดแฟ้มงานสร้างสุขภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี เมื่อ 1-3 เม. ย.52

2 แลกเปลี่ยน

3 สิ่งที่พบเห็นด้วย ตานอก และสิ่งที่พบเห็นจาก ตาใน

4 ตานอก พาดหัวข่าว ( ชื่องาน ) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การออกแบบ บุคคลเป้าหมาย สถานที่จัดงาน ช่วงเวลา การจัดการ เนื้อหาสาระ ( วิชาการ ) กระบวนการ “ สุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของฅนใต้ ” ขับเคลื่อนในพื้นที่ กลุ่มเครือข่าย. เอื้อ การอยู่ร่วม ทำกิจกรรม

5 สุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของฅนใต้ ที่มา / อยากให้เกิด เตรียมทีมงาน ออกแบบ หารือ / ตั้งคำถาม พิจารณา / ตัดสินใจร่วม 1. ขั้นเตรียมการ สื่อสาร / ส่งข่าว วั น จั ด ง า น กำหนดจัดงาน ติดตาม ความก้าวหน้า สคริปท์งาน 2. ขั้นปฏิบัติการ แบ่งบทบาทหน้าที่ 3. ประเมินผล ถอดบทเรียน

6 การเตรียมงาน ( ก่อนจัดงาน ) ปี 48-49 รับเป็นเจ้าภาพ ปี 50-51 รับธงสร้างสุข ประสานงาน / ประสานคน เกิดกลไก องค์กรเก่า ( ปชค. ) ตั้งกรรมการรัฐ - ปชช. ประชุมวางแผน ประสานการดำเนินการ แบ่งบทบาท แต่ละฝ่ายจัดการตนเอง ออกแบบแผนงาน แผนงบประมาณ ประชาสัมพันธ์

7 ช่วงรับงาน ช่วงรับธง ช่วงดู งาน ช่วง ฟอร์ม ทีม ช่วงเตรียมงานช่วงวันจัดงาน 1-3 เม. ย.52 ทีม / กระบวน ทัศน์ ทีมก่อ การ คน / ตัวตน / ตั้งใจ เห็น / หวัง / จินตนาการ ทีมคาดหวัง ออกแบบทีม ทีมหด คนหาย เงื่อนไข / ต่อรอง เล่นแง่ / ไม่รับผิดชอบ ไม่เห็นความสำคัญ ผละงาน / วอร์คเอ้าท์ หาตัวช่วย วิกฤติ 2 เดือนสุดท้าย ( กองเลขาไม่ขอร่วมงาน ) ทีมทำจริง 5 คน ( จว.) บวกกำลังหลัก อยู่ที่ภาค และ 13 จว.

8 หลุมดำ ทีมงาน ไม่เข้มแข็ง ขาด ประสบการ ณ์ ประชุมไม่ต่อเนื่อง การจัดการ อ่อน เสี่ยงสูง วางระบบ ไม่ง่าย เจ้าภาพร่วม ระบบชั้น สสจ. ความต่าง ปชช. อิสระชน เวลา กระชั้นชิด งบประมาณจำกัด กองเลขาไม่รับผิดชอบงาน ระบบตัดสินใจอยู่ที่ ภาค โดดเดี่ยว ปชช.

9 1-3 เม. ย.52 ไม่เป็นไปตาม สคริปต์ กองอำนวยการ กลางไม่เป็นตาม แผนที่วาง ป้ายบอกทาง สถานที่ ไม่เป็นจริง รายการคุณขอมา ( การแสดงที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ ) ไม่ร่วมแต่ต้น วันงานมารื้อแผน

10 งานสร้างสุขของฅนใต้ ครั้งที่ 3 /2551-52 เส้นทางสุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของฅนใต้ ปี 51-52 เป้าหมาย การออกแบบงาน คนเข้าร่วม เนื้อหา การจัดการ หลุมดำ ระวัง ออกแบบ ทีมงาน ศักยภาพทีม วุฒิภาวะ / ผลึกงาน สำนึกร่วม ตัวตน ฝีมือ ฯล ความพร้อม ของทีม กลไก ภาค และ จังหวัด บท ที่ควรจะเป็น มนุษย์สัมพันธ์

11 “ บทเรียนการทำงาน จัดงานสร้างสุขใต้ 52” ติดกรอบ กลไก ระเบียบ คำสั่ง แข็งตัว ไม่ติดกรอบ อาศัยการร่วมใจ ธรรมชาติ ยืดหยุ่น วิธีคิด ทักษะ วิธีปฏิบัติ ท่าที ศักดิ์ศรี สายบังคับ บัญชา ไม่มีตำแหน่ง อาศัยจิตอาสา ไม่มีสายบังคับบัญชา เป้าหมาย อิสระ ทุนเดิม

12 พลังไม่เกิด เป้าหมาย พลังที่เติม การออกแบบ กระบวนการ การบรรลุ ผลสะเทือน การเมืองใหม่ ภาคพลเมือง การเปลี่ยนแปลง ปัญญาติดปีก งานที่มีชีวิตชีวา จะเทพลังไปที่จุดใด สังคมไทยวันนี้ กับสร้างสุข

13 ตาใน ยาก ( ไม่ง่ายดังที่คิด อ่อน หัดใช่ไหม ) เหนื่อย น่ะ มีอุปสรรค งมเข็มว่ายาก แต่งมหาน้ำใจยิ่งยากกว่า แล้วสำนึกหล่ะ อีกนานเพียงใด ซาบซึ้งจากเพื่อนๆ ( ที่มีน้ำใจ ) อุปสรรค ทำให้ เรา แกร่ง เข้มแข็ง ไ ได้ฝึกสติ เห็นคุณค่า งาน เพื่อน เพื่อส่วนรวมหรือ ส่วนตน เพียงบททดสอบฝีมือ ต้นกังวล ปลายปล่อยวาง ( ท้อไหม ?) เข้าใจ ngo s สฎ.

14 อะไร คือ ภาคี อะไร คือ ความร่วมมือ ในความเป็นจริง การบูรณาการระหว่าง รัฐ เอ็นจีโอและ ประชาชน เป็นไปได้จริงหรือไม่ เพราะอะไร

15 Reflection สถานการณ์เปลี่ยน คนเปลี่ยน มุมมองเปลี่ยน รู้จักหน้า แต่ไม่รู้ใจ ระหว่างงานส่วนรวม กับ ตัวเอง ระหว่าง ผลประโยชน์ เกียรติยศ กับชีวิตเชิงอุดมคติ ถือข้าง ฝักฝ่าย แยกพวก ปรากฏการณ์ที่มาแรงในสังคมไทย เฝ้ามองอย่างสะใจ สมเพทเวทนา มองอย่างเห็นใจ กับการเข้ามาช่วยเหลือ แล้วใครได้ ผลกระทบ และประชาชน

16 สรุป ภาพรวม งานออกมาดี ทั้งๆที่เป็นงานอาสา ถ้าออกแบบใหม่ น่าจะให้ดีกว่านี้ จังหวัดขาดอิสระ ในการตัดสินใจ เจ้าภาพหลักควร ให้ จว. เป็นเจ้าภาพหลัก แทน ปชค. เครื่องมือพร้อม ( ควรภูมิใจน่ะ ) ปชค. มิน่าจะเป็น เจ้าภาพ แต่เป็นเพียงผู้ ประสาน

17 ยุติ


ดาวน์โหลด ppt เปิดแฟ้มงานสร้างสุขภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี เมื่อ 1-3 เม. ย.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google