งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
แบ่งออกได้เป็น 1. หน่วยรับข้อมูลเข้า 2. หน่วยแสดงผล 3. หน่วยประมวลผล 4. หน่วยความจำ

2 ส่วนประกอบใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Timer หน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยคำนวณ หน่วยความจำ

3 หน่วยรับข้อมูลเข้า หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น Mouse , Keyboard ,Scanner

4 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
30 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล Alphabet Buttons Appear Here

5 หน่วยแสดงผล หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์มายังผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น Monitor, Printer , Speaker

6 Speaker เป็นอุปกรณ์ในการแสดงผลรูปภาพใช่หรือไม่
True False

7 หน่วยประมวลผลข้อมูล ยกตัวอย่างอุปกรณ์ เช่น ซีพียู
หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่นำเข้ามาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยแสดงผล ยกตัวอย่างอุปกรณ์ เช่น ซีพียู

8 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชื่อรุ่นของซีพียู
10 Pentium Althon Celeron Kingtons

9 หน่วยความจำ หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. หน่วยความจำหลัก ทำหน้าหลักในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประมวล ต้องมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงมิฉะนั้นข้อมูลจะสูญหายไปทั้งหมด ได้แก่ Rom , Ram 2. หน่วยความจำสำรอง ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสำรอง โดยไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง ข้อมูลก็จะยังคงอยู่ ตัวอย่างอุปกรณ์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ , ซีดีรอม

10 ให้นักเรียนทำการต่อจับคู่คำศัพท์ไทย-อังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
เครื่องพิมพ์ เมาส์ Moniter จอภาพ ลำโพง Printer Mouse Speaker

11 ให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้จักคนละ 1 ชิ้น

12 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google