งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

2 พิมพ์จากหมายเลขบัตรประชาชน

3 ทารกแรกเกิด ทุกราย ชื่อผู้ติดต่อ > ใส่ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ > ที่อยู่เดียวกัน > บ้านเดียวกัน อยู่คนละที่ > ใส่ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย > เช่น บิดา คู่สมรส ชื่อบิดา มารดา > ใส่ตามปกติ เบอร์โทรศัพท์ > ใส่ด้วยถ้ามี ทารกแรกเกิด ทุกราย HN มารดา เลขบัตรประชาชนบิดา มารดา **ต้องขอขึ้นทะเบียนบัตรทอง กรณีที่ไม่มีสูติบัตร**

4 **เช็คสิทธิ์ทุกครั้ง **
สิทธิการรักษา **เช็คสิทธิ์ทุกครั้ง ** ช่องทางเช็คสิทธิ์ 1. 2. สายด่วนบัตรทอง 1330 รหัสสถานพยาบาลหลัก > ทุกที่ รพช.เฉลิมพระเกียรติ รหัสสถานพยาบาลรอง > รหัสของ สอ.ต่าง ๆ ตามคู่มือที่OPD ชนิดของบัตร > สิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง) รหัส 21 1.เช็คสิทธิ์ จากช่องทางดังกล่าวข้างต้น 2.ผู้ป่วยต้องได้รับการสแกนลายนิ้วมือในการทำโครงการจ่าย ตรงแล้ว (สอบถามจากผู้ป่วย หากไม่แน่ใจสอบถาม IT) 3.เลขที่บัตร > จะ Run เลขที่โครงการ เช่น ไม่ใช้เลขที่บัตรประชาชนเพราะจะสับสนกับ สิทธิ์เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด (กำลังดำเนินการ)

5 ให้ดูช่อง สิทธิประจำตัวผู้ป่วย
สิทธิการรักษา ให้ดูช่อง สิทธิประจำตัวผู้ป่วย **ข้อมูลผิดพลาดเพราะเลือกช่อง > สิทธิเก่า**

6 หลังจากห้องบัตรส่งตรวจ ตามจุดบริการต่าง ๆ
>จุดบริการต่าง ๆ ทำการเช็คสิทธิ์ครั้งเป็นการ Double check < OPD พยาบาลจุด Screen < ER พยาบาล ER < คลินิกพิเศษต่าง ๆ เช่น ฝากครรภ์ วัณโรค เป็นต้น < ทันตกรรม


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google