งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนสายตาเลือนราง 01/2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนสายตาเลือนราง 01/2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนสายตาเลือนราง 01/2555
กิจกรรม “ชมรมอาร์พี เที่ยวเมืองโบราณ” จังหวัดสมุทรปราการ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา – น.

2

3 หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยสายตาเลือนรางจากโรคจอตาเสื่อมประเภท
Retinitis Pigmentosa (RP) เป็นผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวน มากในโลกจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การสูญเสีย การมองเห็นจากอาการลานสายตาแคบการปรับตาได้ ยากในที่มีแสงสลัวหรือที่มืดก่อให้เกิดความยากลำบากใน การเดินทางด้วยตนเอง จึงมักเก็บตัวอยู่กับบ้าน เป็นการ ปิดกั้นโอกาสที่จะได้เรียนรู้โลกภายนอก เพราะไม่สามารถ เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองได้และผู้ป่วยส่วนใหญ่คิดว่า ตนเป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม

4 หลักการและเหตุผล สมาคมคนสายตาเลือนรางจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสายตาเลือนรางจากโรคจอตาเสื่อมประเภท Retinitis Pigmentosa (RP) และสมาชิกสมาคมคนสายตา เลือนรางได้ออกจากบ้านเข้าสู่สังคม ได้ทำความรู้จัก คนพิการทางการเห็นด้วยกัน และร่วมกันทำกิจกรรม สันทนาการ ตลอดจนได้ความรู้ เป็นการกระตุ้นให้เขา เหล่านี้เห็นความสามารถของตนเอง เกิดแรงจูงใจกล้าที่จะ เดินทางออกจากบ้านเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม มีความ เป็นอิสระ อันเป็นสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนพิการทางการเห็นให้ดีขึ้นต่อไป

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการและกลับสู่สังคม ได้รับความรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ได้รับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการเดินทางท่องเที่ยวแม้จะเป็นผู้พิการทางการเห็น

6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้พิการทางการเห็นจาก
โรคจอตาเสื่อมประเภท Retinitis Pigmentosa (RP) ที่ไม่มีสภาพร่างกายเป็น อุปสรรคต่อการเดินทางและญาติ จำนวน 37 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมคนสายตาเลือนราง -กรมยุทธบริการทหาร สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ 42 ที่นั่ง พร้อมคนขับ -ครอบครัวฉัตรชุมสาย ร่วมสนับสนุนทุนบางส่วน

7 ณ ปั๊มน้ำมันบางจากข้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส-บางนา
07.00 – น. สมาชิกลงทะเบียน รับอาหารเช้า และขึ้นรถโดยสารปรับอากาศ ณ ปั๊มน้ำมันบางจากข้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส-บางนา

8 08. 15 – 09. 00 น. เดินทางไปเมืองโบราณ 09. 00 – 09. 45 น
08.15 – น.เดินทางไปเมืองโบราณ – น.รวมกลุ่มสันทนาการ (เกมส์รู้จักกัน)

9 09.45 – 11.45 น. ขึ้นรถรางพร้อมมัคคุเทศก์เที่ยวชม
สถานที่ในเมืองโบราณเที่ยวที่ 1

10

11

12 11.45 – 12.45 น.รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในร้านอาหารบริเวณตลาดน้ำ

13 12.45 – 14.30 น. ขึ้นรถรางพร้อมมัคคุเทศก์เที่ยวชม
สถานที่ในเมืองโบราณเที่ยวที่ 2

14

15

16 14.30 – 15.10 น.แบ่งกลุ่ม(ตามอายุ) แลกเปลี่ยนประสบการณ์

17 15.10 – น. สรุปการจัดกิจกรรม

18 15.30 – 16.30 น.ออกเดินทางจากเมืองโบราณไปขึ้นรถไฟฟ้า
บีทีเอสที่สถานีแบริ่ง(จอดส่งที่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่)

19 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนสายตาเลือนราง 01/2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google