งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดรับสัญญาณจาก ดาวเทียม DTV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดรับสัญญาณจาก ดาวเทียม DTV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดรับสัญญาณจาก ดาวเทียม DTV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014

2 แนะนำรับสัญญาณจาก ดาวเทียมปกติ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014

3 แนะนำรับสัญญาณจาก ดาวเทียมปกติ รับชมได้ประมาณ 29 ช่อง ( ตค.2550) ชุดรับแบบ DTV รวม 1,925 บาท เครื่องรับ + รีโมท 1,400 บาท สถานที่ติดต่อร้านตัวแทน DTV ค่าติดตั้งประมาณ 500 - 1,000 บาท ใช้เครื่องแทนรุ่นเดิมได้ แต่ต้องแก้ไขค่าข้อมูล ตัวเลขของ LNB ( ชุด จาน ) ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014

4 วิธีตรวจสอบความแรงของ สัญญาณ กดปุ่มเปิดเครื่องรับให้ทำงาน ( สังเกตุหลอดไฟ ด้านซ้ายส่องสว่าง ) กดปุ่มเมนู  เลื่อนมาที่ การติดตั้งจาน ดาวเทียม จะมีตัวเลขเกิดขึ้นที่หน้าจอ ( เมื่อปรับแต่งที่จาน ปรับให้ตัวเลขมีค่าสูงสุด เช่น 80  81  82…..  90) กรณีที่ไม่มีตัวเลขแสดง หรือมีค่าน้อย แสดงว่า การติดตั้งชุดจานยังไม่ ถูกต้อง ต้องปรับที่ชุดจานใหม่ ) ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014

5 วิธีการปรับข้อมูลเมื่อใช้ชุดจาน เดิม ( เปลี่ยนเครื่อง ) กดปุ่มเปิดเครื่องรับให้ทำงาน ( สังเกตุหลอดไฟ ด้านซ้ายส่องสว่าง ) กดปุ่มเมนู การติดตั้งกด OK ตั้งค่าระบบ  แอลเอ็นบี  กด เปลี่ยนข้อมูลดังนี้ ไฟเลี้ยง LNB, ความถี่ (MHz) 10300 กด OK  OK, กดปุ่ม Exit รอจนมีสัญญาณภาพ ถ้าไม่มีหรือนานเกินนาที ให้กด ปุ่ม ปิด  เปิด ตรวจสอบดูและรับสัญญาณภาพได้ ถ้ามีช่องตัวเลขแสดงแต่ไม่มีภาพให้ทำการปรับปรุง ซอฟแวร์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014

6 ข้อมูลเดิมติดตั้งมากับ เครื่อง กดปุ่มเปิดเครื่องรับให้ทำงาน ( สังเกตุหลอดไฟ ด้านซ้ายส่องสว่าง ) กดปุ่มเมนู ค้นหาเอง กด OK กดเปลี่ยนข้อมูลดังนี้ ความถี่ 12313 ค่าซิมโบลเรท 30000 โพ ลาไรเซชั่น แนวนอน กดปุ่ม Exit ถ้ามีช่องตัวเลขแสดงแต่ไม่มีภาพให้ กดปุ่ม ปิด  เปิด หรือถอด / เสียบปลั๊ก ถ้ายังไม่มีภาพอีก ตรวจสอบ ข้อมูลแอลเอ็นบี ไฟเลี้ยง LNB, ความถี่ (MHz) 10750, tone ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014

7 วิธีปรับข้อมูลให้รับช่องได้มาก ขึ้น ( ครั้งที่ 1) กดปุ่มเปิดเครื่องรับให้ทำงาน ( สังเกตุหลอดไฟด้านซ้าย ส่องสว่าง ) กดปุ่มเมนู ค้นหาเอง กด OK กดเปลี่ยนข้อมูลดังนี้ ความถี่ 12272 ค่าซิมโบลเรท 30000 โพลาไร เซชั่น แนวนอน กด OK  OK รอจนมีสัญญาณภาพ ถ้าไม่มีหรือนานเกินนาที ให้กดปุ่ม ปิด - เปิด ตรวจสอบดูว่ามีช่องเพิ่มขึ้นและรับสัญญาณภาพได้ ถ้ามีช่องตัวเลขแสดงแต่ไม่มีภาพให้ทำการปรับปรุง ซอฟแวร์หรือตรวจสอบข้อมูล LNB โดยตั้งค่า Tone ให้ เป็นแบบอัตโนมัติ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014

8 วิธีปรับข้อมูลให้รับช่องได้มาก ขึ้น ( ครั้งที่ 2) กดปุ่มเปิดเครื่องรับให้ทำงาน ( สังเกตุหลอดไฟด้านซ้าย ส่องสว่าง ) กดปุ่มเมนู ค้นหาเอง กด OK กดเปลี่ยนข้อมูลดังนี้ ความถี่ 12355 ค่าซิมโบลเรท 30000 โพลาไร เซชั่น แนวนอน กด OK  OK รอจนมีสัญญาณภาพ ถ้าไม่มีหรือนานเกินนาที ให้กดปุ่ม ปิด - เปิด หรือถอด / เสียบปลั๊ก ตรวจสอบดูว่ามีช่องเพิ่มขึ้นและรับสัญญาณภาพได้ ถ้ามีช่องตัวเลขแสดงแต่ไม่มีภาพให้ทำการปรับปรุง ซอฟแวร์ หรือตรวจสอบข้อมูล LNB โดยตั้งค่า Tone ให้ เป็นแบบอัตโนมัติ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014


ดาวน์โหลด ppt ชุดรับสัญญาณจาก ดาวเทียม DTV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง 10/9/2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google