งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์จำลองกรณีเกิดแผ่นดินไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์จำลองกรณีเกิดแผ่นดินไหว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์จำลองกรณีเกิดแผ่นดินไหว
สรุปผลการประชุมกลุ่ม เหตุการณ์จำลองกรณีเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอามารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ 1 ISO 9001:2008 Certified

2 ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม
1. SOCO ( Single Overarching Communication Objective ) ประเด็นหลัก การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพหลังแผ่นดินไหว ISO 9001:2008 Certified

3 ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม
2. Talking points ประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่ประเด็นหลัก โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ( ทางระบบทางเดินหายใจ, ทางเดินอาหาร ฯลฯ ) วิธีการการปฏิบัติตน การบาดเจ็บ การระวังสัตว์มีพิษ และแมลง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ISO 9001:2008 Certified

4 ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม
3. Media Transcript สาระสำคัญที่แจกสาธารณะหลัก การปฏิบัติตนของประชาชนต่อโรคและภัยที่อาจเกิดขึ้น การสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ISO 9001:2008 Certified

5 ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม
4. Fact Sheet รายละเอียด สถานที่ได้รับผลกระทบ ผลกระทบครัวเรือน ความเสียหายที่เกิดขึ้น จำนวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ การอพยพ ช่องทางช่วยเหลือ ISO 9001:2008 Certified

6 ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม
5. Question and Answer ( Q&A ) คำถามที่พบบ่อย และคำตอบ การปฐมพยาบาล , วัคซีน จะขอรับบริการทางการแพทย์ได้ที่จุดใดบ้าง โรคและภัยอะไรบ้างที่เกิดหลังแผ่นดินไหว ( รายชื่อโรค โรคเรื้อรัง ยารักษาต่อเนื่อง ฯลฯ ) ประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวเองอย่างไร ช่องทางขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา ผลกระทบด้านจิตใจ ภาวะเครียด ISO 9001:2008 Certified

7 ISO 9001:2008 Certified

8 ความรุนแรง (เมอร์คัลลี่)
ความรุนแรงในระดับต่าง ๆ ขนาด (ริกเตอร์) ความรุนแรง (เมอร์คัลลี่) น้อยกว่า 3.0 I-II ประชาชนไม่รู้สึก ตรวจวัดได้เฉพาะเครื่องมือ III คนอยู่ในบ้านเท่านั้นรู้สึก IV-V ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้ VI-VII ประชาชนทุกคนรู้สึก และอาคารเสียหาย VII-VIII ประชาชนตื่นตกใจ และอาคารเสียหายปานกลาง IX-X อาคารเสียหายอย่างมาก มากกว่า 8.0 XI-XII อาคารเสียหายเกือบทั้งหมด ISO 9001:2008 Certified

9

10 คำแนะนำการปฏิตัวด้านสุขภาพหลังเกิดแผ่นดินไหว
ควรสำรวจตัวเอง คนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามอาคารอาจพังทลายได้ ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอป้องกันเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่นๆ และสิ่งหักแทง ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกสะพานไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว ตรวจสอบแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตู-หน้าต่างทุกบาน ให้ออกจากบริเวณสายไฟขาดและวัสดุสายไฟพาดถึง เปิดวิทยุฟังคำแนะนำ อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจำเป็นจริงๆ สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วมและท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ อย่าเป็นไทยมุงหรือเข้าในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพัง อย่าแพร่ข่าวลือ หลังจากจบเหตุการณ์ควรมีการซักซ้อมและเตรียมตัวการรับมือในครั้งต่อๆไป ISO 9001:2008 Certified

11 สิ่งจำเป็นที่ควรปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนหลังเกิดแผ่นดินไหว
วิธีการรับข่าวสาร.... ให้ความสนใจกับข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์ตลอดเวลา สิ่งจำเป็นในการปฎิบัติตัวในชีวิตประจำวัน 2.1 อาหารและน้ำดื่ม ควรสำรองอาหารและน้ำดื่มไว้ 3 วันเพื่อการบริโภค 2.2 น้ำสำหรับชำระล้าง น้ำรีไซเคิลควรเก็บสำรองน้ำไว้ในอ่างน้ำให้เต็มเสมอเพื่อชำระล้าง

12 สิ่งจำเป็นที่ควรปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนหลังเกิดแผ่นดินไหว


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์จำลองกรณีเกิดแผ่นดินไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google