งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HPSM MFE SP GPI Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology 7th floor, Chulalongkorn University Research Building, Soi Chula 12, Phayathai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HPSM MFE SP GPI Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology 7th floor, Chulalongkorn University Research Building, Soi Chula 12, Phayathai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HPSM MFE SP GPI Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology 7th floor, Chulalongkorn University Research Building, Soi Chula 12, Phayathai Rd., Bangkok 10330, Thailand Tel :  , Fax : 

2 MFE Materials for Future Energy รศ. ดร. เก็จวลี พฤกษาทร Fuel Cell
งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ / Areas of Interest Electrochemical Process Energy and environmental treatment Fuel Cell Fuel Cell

3 MFE Materials for Future Energy ศ. ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ / Areas of Interest Biomass to liquid gas and solid fuels FT and methanol synthesis Activated carbon production from various biomass Gasification pilot plant FT and Methanol Synthesis

4 MFE Materials for Future Energy อ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ / Areas of Interest Syntheses of Nanomaterials Nanoelectrochemistry Graphene and its applications: Biosensors, Fuel cells, and Supercapacitors Graphene nanosheets


ดาวน์โหลด ppt HPSM MFE SP GPI Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology 7th floor, Chulalongkorn University Research Building, Soi Chula 12, Phayathai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google