งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช

2 การประเมินร.พ.ส.ต.สายใยรัก 2556
มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว การสัมภาษณ์มิสนมแม่ รพ.สต. แบบสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์

3 กระบวนการบริการคุณภาพห้องฝากครรภ์
การฝากครรภ์ตามมาตรฐาน 1 .สถานที่ให้บริการและขั้นตอนการให้บริการ การแยกผู้ตั้งครรภ์เสี่ยง

4 1.สถานที่ให้บริการและขั้นตอนการให้บริการ การแยกผู้ตั้งครรภ์เสี่ยง
1.สถานที่ให้บริการและขั้นตอนการให้บริการ การแยกผู้ตั้งครรภ์เสี่ยง 1.1 สถานที่ ห้องแยกเป็นสัดส่วน 1.2 อุปกรณ์ การให้บริการ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟัง 1.3 สัดส่วนผู้รับบริการ1:10 ฯลฯ

5 2.การให้บริการ 2.1ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
2.1ซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และตรวจไข่ขาวและน้ำตาลในปัสสาวะ 2.2 การบริการ ANC คุณภาพตามมาตรฐานและเพิ่มการให้บริการดังต่อไปนี้ -การตรวจMutiple dipstick/urine exam -การตรวจภายใน(PV specculum) -การตรวจอัลตร้าซาวด์ -การให้คำปรึกษาแบบคู่(การตรวจเอดส์สามี)

6 2.การให้บริการ 2.3ประเมินสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ ประเมินแบบเดิม
ประเมิน 3 ครั้งเริ่มปี 2557 2.4 มอบสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และมีการบันทึกข้อมูลพร้อมอธิบายการใช้สมุดแก่ผู้รับบริการ

7 2.การให้บริการ 2.5ประเมินภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์โดยใช้เกณฑ์เสี่ยงโดยขอดูในสมุดบันทึกสุขภาพฯ และพบว่ามีภาวะเสี่ยงต้องมีการให้บริการตามมาตรฐานการดูแลภาวะเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ได้รับคำแนะนำเรื่องที่ต้องมาพบแพทย์

8 2.การให้บริการ -ภาวะซีด (CBC,Hct) -VDRL , HBsAg, HIV ( เอดส์)
2.6 การตรวจทางห้องปฎิบัติการโดยสมัครใจ และแจ้งผลเลือดแก่หญิงตั้งครรภ์/สามี พร้อมทั้งให้การปรึกษาแนะนำ -ภาวะซีด (CBC,Hct) -VDRL , HBsAg, HIV ( เอดส์) -Blood gr Rh, ธาลัสซีเมีย -ปัสสาวะ Albumin และ Sugar

9 2.การให้บริการ 2.7 จ่ายยาเสริมวิตามินและแร่ธาตุแก่หญิงตั้งครรภ์ และแนะนำ -โฟลิค แอสิด -วิตามินเสริมธาตุเหล็ก -ไอโอดีน -แคลเซียม (จ่ายยาเม็ดธาตุเหล็กเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์จนถึง หญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตร0-6 เดือน)

10 2.การให้บริการ 2.8 ฉีดวัคซีนบาดทะยัก(คอตีบ+บาดทะยัก)ตามมาตรฐาน
2.9 แก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์/แก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์โดยใช้เส้นทางลูกรัก

11 2.การให้บริการ 2.10 หญิงตั้งครรภ์ปกติพบแพทย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
2.11 การดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน 2.12 การตรวจเต้านม+หัวนมเพื่อการเตรียมให้นมบุตร 2.13 มาตรฐานการตรวจ และประเมินอายุครรภ์ 2.14 มีการบริการตรวจสุขภาพ และรักษาหรือส่งต่อเมื่อพบปัญหา -ได้รับการตรวจฟันอย่างน้อย 1 ครั้ง - ได้รับการรักษาหรือส่งต่อ

12 3. ความรู้การดูแลขณะตั้งครรภ์
3.1 ความรู้ของเจ้าหน้าที่(ความสำคัญของการตรวจ) -กาตรวจMutiple dipstick/urine exam -การตรวจอัลตร้าซาวด์ -การตรวจภายใน(PV specculum)

13 3. ความรู้การดูแลขณะตั้งครรภ์
3.2 การให้ความรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ -มีสถานที่ให้ความรู้ -มีอุปกรณ์ สื่อการสอน สอดคล้องกับอายุครรภ์ -รูปแบบการให้ความรู้เป็นแบบหญิงตั้งครรภ์และสามี/ญาติมีส่วนร่วม สามี/ญาติมีส่วนร่วม 30 เปอร์เซ็นต์ 3.3 ความรู้ของผู้รับบริการ

14 4.ข้อมูลและสถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก
4.1 มีแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล เช่น ANCคุณภาพ รายงานเฉพาะกิจ รายงานสถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก 4.2 มีการนำข้อมูลหรือตัวชี้วัดสำคัญของหน่วยงานมาใช้เฝ้าระวังหรือวิเคราะงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน

15

16 ขอบคุณค่ะ สำหรับการตั้งใจฟัง


ดาวน์โหลด ppt นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google