งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interhospital Conference Valvular Cardiac Surgery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interhospital Conference Valvular Cardiac Surgery"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interhospital Conference Valvular Cardiac Surgery
หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ผู้ป่วยชาย สมรสแล้ว อายุ 41 ปี อาชีพค้าขาย ที่อยู่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ป่วยชาย สมรสแล้ว อายุ 41 ปี อาชีพค้าขาย ที่อยู่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด CC : เหนื่อยง่ายมากขึ้น 2 ปีก่อนมารพ. PI : 2 ปีก่อนมาร.พ.มีอาการเหนื่อยง่าย เดินขึ้นบันใดบ้าน 2 ชั้นแล้วเหนื่อย ทำกิจวัตรประจำวันได้ มีขา 2 ข้างบวม บางคืนนอนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอน 2 ใบ เคยมีอาการหอบเหนื่อยต้องลุกนั่งกลางคืน หลังมีอาการได้เข้ารับการรักษาที่รพ.แพทย์แจ้งว่าเป็นโรคหัวใจวายให้กินยาขับปัสสาวะ หลังจากนั้นอาการดีขึ้น ได้ติดตามการรักษาตลอด ปัจจุบันไม่มีขาบวม นอนราบได้ ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่ยังมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ ล่าสุด on : Lanoxin(0.25) ½*1, Lasix(40) ½*1, Enalapril(5)1*1

3 SR :-ปฏิเสธโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง,ไม่เคยเจ็บแน่นที่หน้าอกมาก่อน
-ไม่เคยมีปวดตามข้อ,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,รอยโรคผิดปกติที่ผิวหนังมาก่อน SH : สูบบุหรี่จัดเป็นประจำทุกวัน เพิ่งเลิกสูบหลังจากแพทย์แนะนำ PH : ไม่เคยมีปัญหาเจ็บป่วยต้องเข้ารพ. มาก่อน FH : มีประวัติญาติสายตรงเสียชีวิตกะทันหันจากโรคหัวใจ

4 Physical Examination A middle aged man, no sign of distress
Vital signs: BP 120/74 mmHg, RR 16 /min, PR 80 /min (irregular rhythm), BT 36.7°C Head&neck : not pale conjunctiva, anicteric sclera, no jugular vein dilatation, no carotid thrill or bruit

5 Heart : -heaving at Lt. parasternal border
-PMI at 6th ICS, lateral to mid clavicular line, no thrill all of valve area -decreased 1st sound, normal 2nd sound, pansystolic murmur grade III at apex, radiate to Lt.axilla Lungs : no chest skin lesion, normal chest contour, equal bronchoalveolar breath sound, no lung crepitation

6 Abdomen : not distended, soft, not tender, impalpable liver and spleen, active bowel sound
Extremities : palpable pulse 2+ all of upper and lower extremities, no pre-tibial pitting edema, no clubbing finger

7 Clinical diagnosis ?

8 Lab CBC : Hb 10.4 g/dl , Hct 30.5 vol%, WBC 9900 cell/mm³, (N 85% L 9% M6%),Plt 196,000 cell/mm³ PT10.6(11.7) INR 0.9 PTT 25.2(26.7) BUN/Cr : 15.2/0.9 mg/dl Electrolyte : Na mEq/L K mEq/L HCO mEq/L Cl mEq/L

9 Ca 9.1 mg/dL PO4 2.4 mg/dL Mg 2.1 mg/dL Albumin 3.9 g/dL

10 Glucose 83 mg/dL Cholesterol 167 mg/dL Triglyceride 113 mg/dL HDL-C 39 mg/dL ( >40 in male,>50 in female ) LDL-C 105 mg/dL

11 CXR

12

13 EKG

14 Echocardiography

15 Parasternal long axis

16 Echocardiography Report
Normal aorta and PA Normal aortic and pulmonic valve Severe MR, ERO 36 mm2 (grade IV by PISA) with prolapsed PML Moderate TR ( RVSP 62 mm. Hg) Dilated LA, no LA thrombus Impaired LV systolic function, LVEF 40% LV eccentric hypertrophy and hypokinesia of anterior & lateral wall Normal RA & RV

17 Problem What type of Carpentier’s functional classification of MR in this case? Differential etiological diagnosis ? What is further proper management?

18 In Our Opinion Echo interpretation: Etiology diagnosis:
Severe MR Type II with cardiomyopathy Etiology diagnosis: Ischemic cardiomyopathy Plan of management: CAG

19 CAG

20

21

22 CAG Interpretation LM: normal
LAD: total occlusion of proximal part, collateral from RCA LCx: 70% stenosis of proximal part RCA: total occlusion of mid part, collateral from acute marginal branch

23 Plan of operative management ?

24 In Our Opinion MV repair and CABG ( PDA, LCx, mid LAD)

25 Operative finding Moderate cardiomegaly, moderate Left atrial enlargement Mitral valve annular ectasia, prolapse posterior mitral leaflet PDA 2 mm Left Cx 2.5 mm LAD 2.5 mm SVG mm LIMA 2.5 mm

26 Procedure Lt. atriotomy Mitral valve commissuroplasty
Repaired posterior mitral leaflet CABG * 3 SVG -> PDA SVG-> Lt. CX LIMA -> mid LAD

27 Operative time: 6 hr. CPB time 129 min. Aortic cross clamp time 96 min. Temperature 30 0 c Outcome: clinical improved, no early complication and discharged on post op 7th day

28 Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt Interhospital Conference Valvular Cardiac Surgery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google