งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงด่านชั่ง(ขาเข้า)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงด่านชั่ง(ขาเข้า)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพแผนที่เส้นทางรองหรือทางหลีกเลี่ยงอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณที่ตั้งของสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กก.๘ บก.ทล.

2 แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงด่านชั่ง(ขาเข้า)
กม.๐+๐๐๐ กม.๑๒๔+๙๐๖ ด่านบางบ่อ ด่านบางพระ แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงด่านชั่ง(ขาเข้า) เส้นทางเลี่ยง ด่านชั่งบางบ่อ เข้า กทม. ใช้เส้นทาง หมาย ๓๑๔ (บางปะกง - ฉะเชิงเทรา) เข้ามอเตอร์เวย์ ที่ต่างระดับบางปะกง เส้นทางเลี่ยง ด่านชั่งบางพระ เข้า กทม. ใช้เส้นทาง หมาย ๗ (แยกเข้าชลบุรี) เข้ามอเตอร์เวย์ ที่ต่างระดับชลบุรี เส้นทางเลี่ยง ด่านชั่งบางบ่อ ไปชลบุรี ใช้เส้นทาง หมาย ๓๑๔ (บางปะกง - ฉะเชิงเทรา) เข้ามอเตอร์เวย์ ที่ต่างระดับบางปะกง

3 ภาพแผนที่เส้นทางรองหรือทางหลีกเลี่ยงอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณที่ตั้งของสถานีตำรวจทางหลวง ๒ กก.๘ บก.ทล.
สายทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ระพีพัฒน์ ๑ เส้นทางจาก สระบุรี - ลำลูกกา ๒ เส้นทางจาก สระบุรี - คลองหลวง ๓ เส้นทางจากอยุธยา - รังสิต ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางใหญ่ ๑ เส้นทางจาก สุพรรณบุรี - บางบัวทอง ๒ เส้นทางจาก รัตนาธิเบศร์ - แคราย

4 ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษก)
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ระพีพัฒน์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กม.๒) บางใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๙ (กม.๓๙) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (กาญจนาภิเษก) สายทางรอง หรือเส้นทางหลีกเลี่ยงอื่นๆ (ทางหลวง ๔ หลัก) ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ระพีพัฒน์ ๑ เส้นทางจาก สระบุรี - ลำลูกกา ๒ เส้นทางจาก สระบุรี - คลองหลวง ๓ เส้นทางจากอยุธยา - รังสิต ที่ไม่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางใหญ่ ๑ เส้นทางจาก สุพรรณบุรี - บางบัวทอง ๒ เส้นทางจาก รัตนาธิเบตร - แคราย


ดาวน์โหลด ppt แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงด่านชั่ง(ขาเข้า)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google