งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส. ทล. ๓ กก. ๒ บก. ทล. ดำเนินการ ตามโครงการ “ จิตอาสา ” เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส. ทล. ๓ กก. ๒ บก. ทล. ดำเนินการ ตามโครงการ “ จิตอาสา ” เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ ครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส. ทล. ๓ กก. ๒ บก. ทล. ดำเนินการ ตามโครงการ “ จิตอาสา ” เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ ครั้ง

2 วันที่ ๗ ธ. ค. ๒๕๕๔ จับกุม พ. ร. บ. ต่างด้าว ๒ ราย ผู้ต้องหา ๒ คน เป็นต่างด้าว สัญชาติพม่า จำนวน ๒ คน

3 วันที่ ๑๑ ธ. ค. ๒๕๕๔ จับกุม พ. ร. บ. ต่างด้าว ๕ ราย ผู้ต้องหา ๕ คน เป็นต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา จำนวน ๕ คน

4 ๑. เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ ว่าที่ พ. ต. ท. เด่นหล้า รัตนกิจ สว. ส. ทล. ๓ กก. ๒ บก. ทล. ร. ต. อ. ชนะภัย วิเชียรเกื้อ รอง สว. ฯ และ ด. ต. ตระกูล ธรรมเพชร หน. หน่วยบริการกุยบุรี บรรยายให้ความรู้ด้าน กฎหมายจราจร และประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ประชาชน ในช่วงที่เกิดอุทกภัย ทางคลื่นวิทยุ FM ความถี่ ๙๔. ๗๕ MHz อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในวันจันทร์ ที่ ๕, ๑๒, ๑๙ และ ๒๖ ธ. ค. ๒๕๕๔ รวม ๔ ครั้ง ๒. ดำเนินการโครงการครูทางหลวง ณ โรงเรียนวัดธรรมิการาม ต. เกาะหลัก อ. เมือง จ. ประจวบฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ. ค. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔. ๓๐ – ๑๖. ๐๐ น.

5 ภารกิจ นำขบวนเสด็จ จำนวน ๖ ครั้ง นำขบวนบุคคลสำคัญ จำนวน ๑ ครั้ง นำขบวนหมู่คณะ จำนวน ๒๕ ครั้ง

6 ส. ทล. ๓ กก. ๒ บก. ทล. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อม รถวิทยุเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ. ค. ๒๕๕๔ ณ หน้าศาลา กลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา ๐๙. ๐๐ น.


ดาวน์โหลด ppt ส. ทล. ๓ กก. ๒ บก. ทล. ดำเนินการ ตามโครงการ “ จิตอาสา ” เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google