งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. ไม่มีผลการฝึกอบรมเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. ไม่มีผลการฝึกอบรมเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. ไม่มีผลการฝึกอบรมเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่
ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน กันยายน 2554 ของ กก.1 บก.ทล. จำนวน 5 ครั้ง ผู้ฝึกอบรมรวม 393 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปี เรื่องอบรม สถานที่ จำนวน/คน หมายเหตุ ส.ทล.1 16 ก.ย.2554 10.00 น. การระวังป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดอาชญากรรม ต.ลาดชิด อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 150 ประชาชน ส.ทล.2 15 ก.ย.2554 น. ความรู้ด้านกฎหมาย จราจรและขนส่ง สำนักงานขนส่ง อ.เมือง จ.สระบุรี 58 ส.ทล.3 21 ก.ย.2554 กฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย สำนักงานขนส่ง จ.ลพบุรี 30 ส.ทล.4 14 ก.ย.2554 น. และการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 35 นักเรียน ส.ทล.5 6 ก.ย.2554 กฎหมายจราจร และความปลอดภัยทางจราจร สำนักงานขนส่ง จ.เพชรบูรณ์ 120 ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. ไม่มีผลการฝึกอบรมเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่

2 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 16 ก.ย เวลา น. วิทยากร คือ พ.ต.ต.ปริญญา กลิ่นเกษร สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. ณ ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน

3 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2554 เวลา น. ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดสระบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 58 คน

4 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2554 เวลา น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

5 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 14 ก.ย เวลา น. วิทยากร คือ ร.ต.อ.ยุทธนัน จันทร์เนตร รอง สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. ณ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ต.หนองกรด อ.เมือง จว.นครสวรรค์ ผู้อบรมจำนวน 35 คน 5

6 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 6 ก.ย เวลา น. วิทยากร คือ พ.ต.ท.สมศักดิ์ โพธิ์เย็น สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ผู้เข้าอบรม 120 คน


ดาวน์โหลด ppt ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. ไม่มีผลการฝึกอบรมเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google