งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก.ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปี เรื่องอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก.ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปี เรื่องอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก.ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ฝึกอบรมรวม คน หน่วย งาน วัน เดือน ปี เรื่องอบรม สถานที่ จำนวน/คน หมายเหตุ ส.ทล.1 28 ธ.ค.2554 น. กฎหมายจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวันครู ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 50 ครู นักเรียน ส.ทล.2 21 ธ.ค.2554 น. ความรู้ด้านกฎหมาย จราจรและขนส่ง สำนักงานขนส่ง อ.เมือง จ.สระบุรี 45 ประชาชน ส.ทล.3 21 ธ.ค. 2554 09.00 –11.00 น. การขับขี่อย่างปลอดภัย สำนักงานขนส่ง จ.ลพบุรี 35 ส.ทล.4 10 ธ.ค. 2554 น. กฎหมายจราจร และสอบใบอนุญาตขับขี่ รถ จยย. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 100 20 ธ.ค. 2554 น. กฎหมายจราจร และ การป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดสรรค์ประชากร 25

2 ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก.ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ฝึกอบรมรวม คน หน่วย งาน วัน เดือน ปี เรื่องอบรม สถานที่ จำนวน/คน หมายเหตุ ส.ทล.5 18 ธ.ค. 2554 น. กฎหมายจราจร และความปลอดภัยทางจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 60 อส.จร.ตำรวจทางหลวง ส.ทล.6 13 ธ.ค. 2554 น. กฎหมายจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดบ้านลำ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 120 ครู นักเรียน

3 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2554 เวลา น. วิทยากรคือ พ.ต.ต.ปริญญา กลิ่นเกษร สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.พร้อมคณะตำรวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร การป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับ ครูและนักเรียนโรงเรียนวันครู และร่วมทำ “Big Clening Day” ณ โรงเรียนวันครู 2502 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

4 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค เวลา น. ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดสระบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน

5 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค เวลา น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน

6 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา น. วิทยากรคือ พ.ต.ท.ดำรงศักดิ์ อ่อนตา สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. อบรมกฎจราจรและสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ณ ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

7 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค เวลา น. วิทยากร คือ ร.ต.อ.ยุทธนัน จันทร์เนตร รอง สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. ณ โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร ต.หนองกรด อ.เมือง จว.นครสวรรค์ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน

8 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค เวลา น. วิทยากร คือ พ.ต.ท.สมศักดิ์ โพธิ์เย็น สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. อบรมความรู้ให้กับ อส.จร.ตำรวจทางหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ห้องประชุม ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

9 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการตำรวจ
ของ ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค เวลา – น. วิทยากร คือ พ.ต.ต.ศุภรฐโชติ จำหงษ์ สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. ณ โรงเรียนวัดบ้านลำ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จำนวน ผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คน


ดาวน์โหลด ppt ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก.ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปี เรื่องอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google