งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
มีแผนการดำเนินงาน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง วิสาหกิจชุมชน “ศูนย์เกษตรดอนเจดีย์” ชื่อกิจกรรม ร้านค้าชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.ดอนเจดีย์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้งกองทุนศูนย์ข้าวชุมชนบริการแก่สมาชิกและบุคคลภายนอก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน สถานที่ตั้ง หมู่ 7 ต.ดอนเจดีย์ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางละม่อม บัวบาน ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร วิทยากรข้าว

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
โรงเรียนเกษตรกรข้าว

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
กองทุนศูนย์ข้าวชุมชน กองทุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google