งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลช้างทูน อำเภอบ่อ ไร่ จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลช้างทูน อำเภอบ่อ ไร่ จังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลช้างทูน อำเภอบ่อ ไร่ จังหวัดตราด

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ทุกเดือน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ทุกเดือน คณะกรรมการทุกท่านแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบในการประสานงานในแต่ละ เรื่อง คณะกรรมการทุกท่านแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบในการประสานงานในแต่ละ เรื่อง เป็นแกนนำในการจัดทำเวทีชุมชน เป็นแกนนำในการจัดทำเวทีชุมชน เน้นถึงความสำคัญในเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ระดับ หมู่บ้าน เน้นถึงความสำคัญในเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ระดับ หมู่บ้าน เน้นถึงความสำคัญเรื่องการถ่ายทอด ความรู้ให้กับเกษตรกรในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรดำรงชีพได้ในลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง เน้นถึงความสำคัญเรื่องการถ่ายทอด ความรู้ให้กับเกษตรกรในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรดำรงชีพได้ในลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ฝึกอบรมดูงานเศรษฐกิจ พอเพียง ฝึกอบรมดูงานเศรษฐกิจ พอเพียง ผลิตพืชปลอดสารพิษ ผลิตพืชปลอดสารพิษ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากร เกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร พอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต. ช้างทูน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเอีย มสูน โชติศรีลือชา ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ให้ความรู้และสาธิตการ เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ให้ความรู้และสาธิตการ เรียนรู้การเกษตรพอเพียง

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร จุดดูงานของตำบลและ อำเภอ จุดดูงานของตำบลและ อำเภอ อบรมเศรษฐกิจพอเพียง อบรมเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการผลิตสินค้า การเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน อบรมการผลิตสินค้า การเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน อบรมการผลิตทุเรียน คุณภาพ อบรมการผลิตทุเรียน คุณภาพ อบรมการผลิตปุ๋ยหมัก และ ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ อบรมการผลิตปุ๋ยหมัก และ ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ

6

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลช้างทูน อำเภอบ่อ ไร่ จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google