งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดความรู้เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดความรู้เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การจัดทำระบบรายงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศ.02)  ว่าที่ ร.ต. นรินทร์ แขมพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำระบบรายงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศ.02) ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางชลินทร อนุตรพร รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ 

2 - 2 -

3 - 3 - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สพศ. : ภาพ/ข่าว
เว็บไซต์ : เฟสบุ๊ค : โทร./โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดความรู้เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google