งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)
การติดตามนิเทศงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)  นางชลินทร อนุตรพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการปฏิบัติการ ส่วนพัฒนา- งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ออกติดตามนิเทศงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และจัดทำรายการวิทยุกระจายเสียงด้าน ศบกต. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ...คณะทำงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สพศ ภาพ ข่าว

2 - ๒ - เครือข่าย ศบกต. จังหวัดนครศรีธรรมราช... นายนิพนธ์ สุขสะอาด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายภาสวัต รัตนศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้น นางเพียงใจ คล้ายด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด-นครศรีธรรมราช ได้นำคณะฯ ออกติดตามนิเทศงานเครือข่าย ศบกต. ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และเยี่ยมเยียน ศบกต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมดำเนินการบันทึกเสียงเพื่อออกอากาศในรายการคลื่นเกษตรกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่ ๑๓๘๖ kHz.

3 - ๓ - ศบกต. นากระตาม... นายเกรียงศักดิ์ พรหมเกิดทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ต่อจากนั้นได้นำคณะฯ ออกติดตามนิเทศงาน ณ ศบกต. นากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมบันทึกเสียงเพื่อออกอากาศในรายการคลื่นเกษตรกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่ ๑๓๘๖ kHz.


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google