งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Customer Relationship Management: CRM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Customer Relationship Management: CRM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Customer Relationship Management: CRM
30-day Free Trial ทดลองใช้งานได้ 30 วัน บริการติดตั้งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้า บริการหลังการขาย บริหารจัดการ ประเมินผล ด้านการตลาด การขาย โดยเฉพาะ  ฟรี Fax Marketing สำหรับบริการรับส่งแฟกซ์ 1 เบอร์  ฟรี SMS Marketing 2,000 ข้อความ  บริการติดตั้งพร้อมเทรนนิ่ง  ปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความเหมาะสม  ซอฟต์แวร์รับประกันตลอดอายุการใช้งาน Implementation Customer Relationship Management: CRM Thaicomponent Software Co., Ltd. ติดต่อ: บริษัทไทยคอมโพเนนท์ซอฟท์แวร์ จำกัด Sales คุณจรัญ Tel: Mobile: , Line ID: runid

2 Budget Plan + Cost sale + Cost service= ฿xxx,xxx.00
Task Diagram KPI Report Service loss Task loss Revenue loss Technology loss Customer loss CEO Image loss Human performance down Marketing Sales Support Service Create Campaigns Fax Marketing  Marketing SMS Marketing Tele Marketing Direct Mail Social Network Lead Customer Open the sale Quotation Task process Close the sale Help Desk Support sale FAQ ถามตอบปัญหา After sale service CRM Budget Plan + Cost sale + Cost service= ฿xxx,xxx.00 ปิดการขายช้า ราคาไม่เหมาะสม ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล Marketing 100% Action Close the sale failed Price book failed Task loss Service loss Sales 60% Action Customer Service 40% Action

3 Key feature Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ Fax Marketing จัดส่ง Catalog Campaign สินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณทางแฟกซ์ จัดส่งเอกสาร สำคัญทางด้านบัญชี

4 Key feature Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ  Marketing จัดส่ง Catalog Campaign สินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณทาง จัดส่ง เอกสารสำคัญทางด้านบัญชี

5 Key feature Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ SMS Marketing เสนอโปรโมชั่นราคาพิเศษไปยังลูกค้าคนสำคัญ ตอบรับ Order สำคัญของลูกค้า

6 Key feature Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ Receive Fax to เชื่อมต่อเอกสารสำคัญทางแฟกซ์และ ไปยังระบบบัญชี

7 Key feature Tools - ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ Workflows Management เชื่อมต่อกับ Workflows ระบุเงื่อนไข Process ขั้นตอนการทำงาน

8 Key feature Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย Leads การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง

9 Key feature Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย Contacts จัดการข้อมูลติดต่อลูกค้า

10 Key feature Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย Quotes การทำใบเสนอราคา

11 Key feature Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย Sales Order การทำใบสั่งขาย

12 Key feature Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย Invoice การจัดทำใบวางบิล

13 Key feature Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย Price Books การจัดกลุ่มราคา ของสินค้า และบริการ (Service)

14 Key feature Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย Documents แบ่งปันเอกสาร รับเอกสารแฟกซ์

15 Key feature Sales - การจัดการกับรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Lead) ที่เข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า สามารถส่งต่องานให้กับผู้รับผิดชอบและติดตามผล เปลี่ยนเป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังและโอกาสในการขาย Calendar ระบบบันทึกเวลานัดหมาย

16 Key feature Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโปรมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม Campaigns สร้างแคมเปนจ์วางแผนการตลาด

17 Key feature Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโปรมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม Accounts Billing ของลูกค้า

18 Key feature Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโปรมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม Web Mails บริการรับส่ง

19 Key feature Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโปรมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม Documents แบ่งปันเอกสาร รับเอกสารแฟกซ์

20 Key feature Marketing - บริหารกิจกรรมทางการตลาด บริหารจัดการ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเมล์กระจายข่าวสารไปยังเมล์ที่อยู่ในระบบ ติดตามผลที่เกิดจากโปรมชั่นโปรแกรมที่ส่งออกไป บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อ และโอกาสในการขาย ช่วยทีมขายในการบริหารจัดการกิจกรรมและการติดตามลูกค้า เห็นภาพรวมของการขายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม Calendar ระบบบันทึกเวลานัดหมาย

21 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Products การจัดการข้อมูลสินค้า

22 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Vendors จัดการข้อมูล Vendors

23 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Price Books การจัดกลุ่มราคา ของสินค้า และบริการ (Service)

24 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Purchase Order การจัดทำใบสั่งซื้อ

25 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Sales Order การทำใบสั่งขาย

26 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Quotes การทำใบเสนอราคา

27 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Invoice การจัดทำใบวางบิล

28 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Services การจัดการงานบริการให้กับลูกค้า

29 Key feature Inventory - บริหารจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน ดูจำนวนสินค้าที่มีอยู่และราคาขาย สร้างและติดตามใบเสนอราคา และคำสั่งซื้อ สร้างและติดตามใบแจ้งชำระค่าบริการ ติดตามการสั่งซื้อครบขั้นตอน Assets การจัดการข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

30 Key feature Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้าใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจ Trouble Tickets การใช้งาน Help Desk

31 Key feature Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้าใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจ FAQ รายการคำถามและคำตอบปัญหา

32 Key feature Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้าใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจ Service Contracts สัญญาการให้บริการ

33 Key feature Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้าใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจ Project Tasks ตรวจสอบความคืบหน้าของงานหรือโครงการ

34 Key feature Support - การบริการลูกค้า ติดตามและพัฒนาการให้บริการ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามผล ให้บริการเว็บพอทัลสำหรับลูกค้าใช้งานติดต่อเข้ามาได้เอง ติดตามระดับการให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจ Projects โครงการหรืองานที่รับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt Customer Relationship Management: CRM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google