งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มลิ้นจี่ สภาพปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มลิ้นจี่ สภาพปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มลิ้นจี่ สภาพปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงราย
ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 กลุ่มลิ้นจี่ “อร่อยดี ลิ้นจี่เชียงราย”

2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ด้านการผลิตยาเสพติด (การปลูกฝิ่น) อำเภอเชียงแสน 1 งาน อำเภอเวียงแก่น 10 ไร่ 3 งาน อำเภอเมืองเชียงราย 8 ไร่ 3 งาน อำเภอเทิง 2 งาน 50 ตารางวา อำเภอแม่สรวย 13 แปลง 55 ตารางวา อำเภอเวียงป่าเป้า 37 ไร่ 2 งาน รวมพื้นที่ ที่ตัดทำลายแล้วจำนวน พื้นที่โดยประมาณ 71 ไร่ 55 ตารางวา โทร

3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
บ.หมากยาง จว.ท่าขี้เหล็ก แขวงบ่อแก้ว บ.โฮ่ง บ.โป่ง บ.มอม บ.น้ำเกิ๋ง บ.ปงถุน บ.ดินดำ บ.ป่าสัก บ.น้ำแสน บ.น้ำลุ๊ค บ.แม่โจ๊ก บ.น้ำปุ๋ง บ.สามปี บ.ป่ากุ๊ก บ.ดอนธาตุ อ.แม่สาย บ.บาลา บ.เอดิ บ.ห้าหก บ.ผาขาว ม.ห้วยทราย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ ม.ยอน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เวียงแก่น อ.แม่จัน บ.เชียงตอง บ.ป่าซาง อ.เทิง บ.ห้วยเงิน ข้อมูลจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ บ.ปางมอน กิ่ง อ.ภูซาง โทร อ.เชียงคำ

4 เปรียบเทียบจับกุมจำแนกรายเดือน

5 ตัวยาที่แพร่ระบาดจำแนกตามประเภท
D6, ข้อมูลจับกุม

6 ตัวยาที่แพร่ระบาด จำแนกตามพื้นที่

7 สัดส่วนตัวยาที่แพร่ระบาด จำแนกตามพื้นที่

8 สัดส่วนผู้ถูกจับกุมจำแนกตามกลุ่มอายุ

9 chiangraidrug@gmail.com โทร 0-53711-656
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย “WY” หางตรง กลุ่มนักเสพเรียกว่า “ไทเกอร์”ราคาขายส่งใน สพม. 1 มัด ( 2,000 เม็ด ) ราคา 70,000 บาท (35 บาท/เม็ด ) โทร

10 chiangraidrug@gmail.com โทร 0-53711-656
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จากเดิม กก. ละ 3000, ,000 บาท ปัจจุบันราคา กก. ละ 500, ,000 บาท สถานการณ์ยาไอซ์ โทร

11 เปรียบเทียบจับกุม – บำบัด(ทั้ง 3 ระบบ)

12 สัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดรักษา

13 จำนวนทั้งหมด จำนวนทั้งหมด/ ประชากร 100,000 คน

14 สัดส่วนผู้เข้าบำบัดรักษา

15 ระบบ เฝ้าระวัง ครบถ้วน ถูกต้อง บุคคล ทันเวลา สถานที่ เวลา ทีม
บริหารจัดการ

16 The End The End


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มลิ้นจี่ สภาพปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google