งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริศนาไม้ขีด (Match ‘s Maths Puzzle)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริศนาไม้ขีด (Match ‘s Maths Puzzle)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริศนาไม้ขีด (Match ‘s Maths Puzzle)
อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ สสวท.

2 ปริศนาไม้ขีด (Math's Puzzle)
ใช้ไม้ขีดสร้างรูปตามเงื่อนไขที่กำหนด ใช้ไม้ขีดสร้างรูป แล้วหยิบก้านไม้ขีดให้ได้รูปตามที่เงื่อนโจทย์กำหนด ใช้ไม้ขีดสร้างรูป แล้วย้ายก้านไม้ขีดให้ได้รูปตามที่เงื่อนโจทย์กำหนด ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ที่ปลอดภัยแทน

3 (1) ใช้ไม้ขีด 3 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 1 รูป
(1) ใช้ไม้ขีด 3 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 1 รูป

4 (2) ใช้ไม้ขีด 5 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูป
(2) ใช้ไม้ขีด 5 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูป

5 (3) ใช้ไม้ขีด 7 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูป
(3) ใช้ไม้ขีด 7 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูป

6 (4) ใช้ไม้ขีด 7 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 3 รูป
(4) ใช้ไม้ขีด 7 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 3 รูป

7 (5) ใช้ไม้ขีด 8 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 3 รูป
(5) ใช้ไม้ขีด 8 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 3 รูป

8 (5) ใช้ไม้ขีด 8 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 3 รูป
(5) ใช้ไม้ขีด 8 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 3 รูป

9 (6) ใช้ไม้ขีด 9 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป
(6) ใช้ไม้ขีด 9 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป

10 (6) ใช้ไม้ขีด 9 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป
(6) ใช้ไม้ขีด 9 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป

11 (7) ใช้ไม้ขีด 9 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 5 รูป
(7) ใช้ไม้ขีด 9 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 5 รูป

12 (8) ใช้ไม้ขีด 10 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป
(8) ใช้ไม้ขีด 10 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป

13 (8) ใช้ไม้ขีด 10 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป
(8) ใช้ไม้ขีด 10 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป

14 (9) ใช้ไม้ขีด 11 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป
(9) ใช้ไม้ขีด 11 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป

15 (9) ใช้ไม้ขีด 11 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป
(9) ใช้ไม้ขีด 11 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป

16 (10) ใช้ไม้ขีด 6 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยม 4 รูป
(10) ใช้ไม้ขีด 6 ก้าน สร้างรูปสามเหลี่ยม 4 รูป

17 มีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากี่รูป
หยิบไม้ขีดออก 2 ก้าน ให้เหลือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูป

18 ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 3 รูป

19 ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป

20 ใช้ไม้ขีด 12 ก้าน สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป
หยิบไม้ขีดออก 2 ก้าน ให้เหลือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป

21 ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป
ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป

22 หยิบไม้ขีดออก 6 ก้าน ให้เหลือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป
หยิบไม้ขีดออก 6 ก้าน ให้เหลือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป

23 ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้ได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 รูป
ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้ได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 รูป

24 หยิบไม้ขีดออก 3 ก้าน แล้วให้เหลือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป
หยิบไม้ขีดออก 3 ก้าน แล้วให้เหลือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป

25 ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน แล้วต่อให้ได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 รูป
ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน แล้วต่อให้ได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 รูป

26 ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป
ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป มีอีกวิธี ?

27 ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป
ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป

28 ย้ายไม้ขีด 4 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสามเหลี่ยมกลับหัว
ย้ายไม้ขีด 4 ก้าน แล้วต่อให้ได้รูปสามเหลี่ยมกลับหัว

29 ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน แล้วต่อให้เป็นรูปปลาดำน้ำ
ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน แล้วต่อให้เป็นรูปปลาดำน้ำ

30 ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้เป็นรูปปลาว่ายน้ำกลับ
ย้ายไม้ขีด 3 ก้าน แล้วต่อให้เป็นรูปปลาว่ายน้ำกลับ

31 หยิบไม้ขีดออก 3 ก้าน แล้วใส่เข้าไปใหม่ 2 ก้าน ให้ได้รูปที่เหมือนเดิม
หยิบไม้ขีดออก 3 ก้าน แล้วใส่เข้าไปใหม่ 2 ก้าน ให้ได้รูปที่เหมือนเดิม

32 ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน ให้ลูกแอปเปิ้ลอยู่นอกแก้ว
ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน ให้ลูกแอปเปิ้ลอยู่นอกแก้ว

33 ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน เพื่อช่วยชีวิตหมูน้อย
ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน เพื่อช่วยชีวิตหมูน้อย

34 ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน ทำให้เป็นหมู 2 ตัว
ย้ายไม้ขีด 2 ก้าน ทำให้เป็นหมู 2 ตัว


ดาวน์โหลด ppt ปริศนาไม้ขีด (Match ‘s Maths Puzzle)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google