งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกรกฎาคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกรกฎาคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกรกฎาคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน กรกฎาคม 2550 เท่ากับ 117.3 ก.ค.50 / มิ.ย.50 ไม่เปลี่ยนแปลง ก.ค.50 / ก.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 ก.ค.50 / มิ.ย.50 ไม่เปลี่ยนแปลง ก.ค.50 / มิ.ย.50 ไม่เปลี่ยนแปลง หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.1   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - ค่าเช่าบ้าน - - ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - หนังสือพิมพ์รายวัน หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - ค่าเช่าบ้าน - - ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - หนังสือพิมพ์รายวัน

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2550

6 ก.ค.50 / ก.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.7 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.0   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไก่สด - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ผักและผลไม้ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.0   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไก่สด - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ผักและผลไม้ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.3 - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่ากระแสไฟฟ้า หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.3 - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่ากระแสไฟฟ้า

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2550

8 เดือน กรกฎาคม 2550 เท่ากับ 105.6 ก.ค.50 / มิ.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ก.ค.50 / ก.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2550

10

11   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกรกฎาคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google