งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หญิงตั้งครรภ์อายุ 25 ปี Admit 29 มิ.ย. 52

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หญิงตั้งครรภ์อายุ 25 ปี Admit 29 มิ.ย. 52"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หญิงตั้งครรภ์อายุ 25 ปี Admit 29 มิ.ย. 52
G2P1 GA 38 wk Underlying VHD ขาดการรักษา 6 ปี อาการปกติดีตลอด ANC

2 CC : Refer มาจาก รพช. ด้วย PROM c VHD c Bradycardia
PI : มีน้ำเดิน น. 28/6/52 ไม่เจ็บครรภ์ Admit ที่ รพช. พบ Bradycardia HR 30 /min refer มา

3 Hx. OB-GYN ANC ที่ clinic 8 ครั้ง ,1st ANC GA 14 wks. Serology all neg. HCT 35 % G1 NL last 5 ปี

4 PE : Pregnance woman , good conciousness
T 37C , P 30/min irregular, RR 20/minBP 120/80 HEENT : not pale, no jaundice Heart : irregular heart rate SEM at apex + LUPSB lung : clear Abd : FH ¾ >  , cephalic presentation FHR 140/min, no uterine contraction

5 Ext : No pitting edema PV : 1 cm, No effacement, -1, ML, AF clear EKG : Complete Heart block

6

7 IMP : G2P1 GA 38 wk c PROM c VHD c complete heart block

8 Management - consult Med - Plan refer รพ.ชลบุรี - Atropine 2 amp iv EKG : VT คลำ Pulse ได้ - CPR Defibrillation - On ETT - On external pacemaker

9

10 - ICU Med - Monitor FHR - counseling สามี

11

12 - Set OR for Lt C/S due to fetal distress
มี VF CPR Defibrillation 3 ครั้ง ทารกเพศหญิง Apgar 1, 7 BW 3,200 gm - กลับจาก OR มี BP drop ,unconciouness

13 30มิ.ย น. - Air hunger - วัด BP ไม่ได้ - Asytole - CPR 30 min.

14 Cause of death: vulvular heart disease with complete heart block

15

16

17

18

19 สวัสดีและขอบคุณก๊าบ


ดาวน์โหลด ppt หญิงตั้งครรภ์อายุ 25 ปี Admit 29 มิ.ย. 52

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google