งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี
เรื่อง ระบบการจัดการของหน่วยงาน 123456

2 รูปภาพรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

3 รูปภาพรถขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

4 รูปภาพพนักงานเก็บขน พนักงานเก็บขนทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกฏกระทรวง มีอุปกรณ์ติดรถในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง ,ถุงแดงในกรณีถุงแตกรั่ว ,คีมคีบ กรณีขยะติดเชื้อหลุดจากถุง เป็นต้น ถังใส่ขยะติดเชื้อ กรณีถุงใส่ขยะที่เป็นน้ำแตกรั่ว

5 รูปภาพพนักงานเก็บขน

6 ใบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
สีขาว สำหรับกรมอนามัย สีเหลือง สำหรับเตาเผา สีฟ้า สำหรับโรงพยาบาล สีน้ำตาลอ่อน สำหรับบริษัทเก็บขน

7 ระบบกำกับ พนักงานเก็บขนรับขยะจากจุดกำเนิดพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
เจ้าหน้าที่ของจุดกำเนิดขยะติดเชื้อลงลายมือชื่อรับรองการส่งมอบ เตาเผาตรวจเอกสารและน้ำหนักพร้อมลงลายมือชื่อรับขยะติดเชื้อ นำใบกำกับสีเหลืองเก็บไว้ พนักงานเก็บขนรวบรวมเอกสารส่งบริษัท และบริษัทจะนำเอกสารมาแยกดังนี้ ส่งให้โรงพยาบาลพร้อมบิลเรียกเก็บเงิน บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานและตรวจสอบต่อไป ส่งกรมอนามัย

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google