งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger (กูเกิล) (www.blogger.com)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger (กูเกิล) (www.blogger.com)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger (กูเกิล) (www.blogger.com)
ผู้ให้บริเว็บบล็อก ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger (กูเกิล) (www.blogger.com) * TypePad (www.typepad.com) * Word Press (www.wordpress.org) * Yahoo ! 360° (360.yahoo.com) * Windows live space (http://spaces.live.com) * My Space (www.myspace.com) * Multiply (www.multiply.com/) ผู้ให้บริการบล็อกในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จัก   * Blognone (www.blognone.com)    * exteen (www.exteen.com) * MBlog (http://mblog.manager.co.th)    * GotoKnow (www.gotoknow.org)    * learners.in.th (www.learners.in.th)    * bloggang (www.bloggang.com)    * oknation (www.oknation.net)

2 ผู้ให้บริการเว็บบล็อกที่เลือกคือ www.blogger.com เพราะ
1. เป็นบริการจาก Google ทำให้ติดอันดับการค้นหาของ Google ได้ง่าย 2. สามารถทำการติดต่อเรื่องการทำโฆษณากับ Google ได้ง่ายกว่าเว็บบล็อกอื่นๆ ตัวอย่างเว็บบล็อกของ

3 การสมัครสมาชิก blogger
1.ทำการสมัครเป็นสมาชิก gmail ก่อน 2.ชื่อที่สมัครใน gmail นำมาใช้ใน Example.gmail.com

4 การเผยแพร่ การเผยแพร่ คือการตั้งชื่อblog เช่น ชื่อที่ต้องการ.com,google.com ซึ่งการตั้งชื่อblog มี2แบบคือ 1. blog ฟรี การตั้งชื่อ จะมีblogspot.com ต่อท้าย เช่น 2. blog ที่จดโดเมน จะสามารถตั้งชื่อ คำต่อท้ายเป็น .com ได้เลย เช่น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน ทางเว็บไซต์แจ้งไว้ว่า “โดเมนมีการจดทะเบียนผ่านพันธมิตรของ Google และมีค่าใช้จ่าย $10 (USD) ต่อปี จากการจดทะเบียนนี้ คุณจะได้รับบัญชี Google Apps สำหรับโดเมนใหม่ของคุณด้วย”

5 การใช้งาน blogger ทำการ ลงชื่อเข้าใช้งาน จะพบกับหน้า แผงควบคุม

6 การใช้งาน blogger แผงควบคุม

7 การใช้งาน blogger ข้อมูลส่วนตัว 2 2 แผงควบคุม 1 1
สำหรับใส่ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้น ต้องทำการกดบันทึกใน หมายเลขที่ ครับ 2 กลับไปหน้าแผงควบคุมกดหมายเลขที่ 1 2 แผงควบคุม

8 การใช้งาน blogger บทความใหม่ 3 ลงข้อมูล 1 2 1 2 3 แผงควบคุม
ส่วนการทำงาน บทความใหม่ ส่วนแสดงผล 3 ลงข้อมูล 1 2 การบันทึกมี 2 แบบ แบบ บันทึกแล้วแสดงในบล็อกเลย 1 แบบ บันทึกแล้วแต่จะไม่แสดงผล แต่จะเก็บไว้เป็นแบบร่าง เพื่อกลับมาแก้ไข 2 หมายเลข คือแผงควบคุม 3 แผงควบคุม

9 การใช้งาน blogger แก้ไขบทความ 3 ลงข้อมูล 1 2 1 2 3 แผงควบคุม
ส่วนการทำงาน ส่วนการทำงาน 3 ลงข้อมูล 1 2 หมายเลข เลือกบทความที่ร่างไว้ ให้แสงผลในบล็อก 1 หมายเลข ลบบทความที่ไม่ต้องการทิ้ง 2 หมายเลข คือแผงควบคุม 3 แผงควบคุม

10 การใช้งาน blogger แก้ไขหน้าเว็บ 3 1 ลงข้อมูล 2 1 2 3 แผงควบคุม
ส่วนการทำงาน ส่วนการทำงาน 3 1 ลงข้อมูล 2 หมายเลข เพิ่มเมนู 1 หมายเลข จำนวนเมนูที่อยู่ข้างบน 2 หมายเลข คือแผงควบคุม 3 แผงควบคุม

11 การใช้งาน blogger ข้อคิดเห็น 3 1 2 1 2 3 แผงควบคุม
จัดการข้อคิดเห็นของคนที่ แสดงความคิดเห็น สามารถทำการลบ ทำการบล็อก 3 1 2 หมายเลข เลือกความคิดเห็นแล้วลบทิ้งเลย 1 หมายเลข จะทำการลบข้อมูลแล้วก็ขึ้นว่า ข้อความโดนบล็อก 2 หมายเลข คือแผงควบคุม 3 แผงควบคุม

12 การใช้งาน blogger การตั้งค่า 3 1 2 แผงควบคุม
เป็นการตั้งค่าหัวข้อต่างๆในบล็อก เช่น หน้าแรกของบล็อก การจัดรูปแบบ ข้อคิดเห็น ฯลฯ 3 1 ขั้นต้น คือ การตั้งค่าหน้าแรกของบล็อก ชื่อบล็อก คำบรรยายบล็อก 2 การเผยแพร่ คือ ชื่อที่ตั้งไว้เพื่อการเข้าถึง เช่น 3 การจัดรูปแบบ คือ การตั้งค่าการแสดงบทความสูงสุด ตั้งลักษณะเวลาที่แสดง 4 ข้อคิดเห็น คือ ตั้งให้แสดง/ซ้อนข้อคิดเห็น ระบุบุคคลที่สามารถอ่านได้ 1 2 หมายเหตุ :: เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลต้องทำการบันทึกทุกครั้ง ซึ่งปุ่มกดบันทึกจะอยู่ด้านล่าง แผงควบคุม

13 การใช้งาน blogger การออกแบบ 3 1 2 1 2 3
เป็นการแบบหน้าบล็อก เช่น ขนาดความกว้าหน้าจอร์ สีของตัวอักษร สีพื้นหลัง เป็นต้น 3 หมายเลข แสดงตัวอย่างหน้าของบล็อก 1 2 1 หมายเลข บันทึก 2 หมายเลข กลับไปแผงควบคุม 3 เมนูสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ สลับเพื่อความสวยงาม แต่บทความบล็อก ส่วนหัว จะไม่สามารถย้ายได้ ส่วนที่ “เพิ่มgadget” เป็นการเพิ่มเมนูเข้าไป

14 การใช้งาน blogger การตัวอย่างบล็อก หน้าบล็อก แบบฟอร์ม
เพิ่ม Gadget คือการเพิ่มเมนูใหม่ลงไปในบล็อก

15 การใช้งาน blogger การสลับตำแหน่ง 2 1 3 2 3 4 4 1 ก่อน หลัง
เพิ่ม Gadget คือการเพิ่มเมนูใหม่ลงไปในบล็อก

16 การใช้งาน blogger การสลับตำแหน่ง 1 2 2 3 3 4 4 1 แผงควบคุม การออกแบบ
ก่อน หลัง 1 2 2 3 3 4 4 1 แผงควบคุม การออกแบบ เพิ่ม Gadget คือการเพิ่มเมนูใหม่ลงไปในบล็อก

17 เครื่องมือออกแบบแม่แบบ
การใช้งาน blogger เครื่องมือออกแบบแม่แบบ เป็นเครื่องมือในการแต่งสีบล็อก พื้นหลัง ความกว้างหน้าจอ สีตัวอกษร 1 เทมเพลต 2 พื้นหลัง 3 ปรับความกว้าง 4 ขั้นสูง

18 เครื่องมือออกแบบแม่แบบ
การใช้งาน blogger เครื่องมือออกแบบแม่แบบ 1 เทมเพลต ก่อน หลัง แผงควบคุม การออกแบบ

19 เครื่องมือออกแบบแม่แบบ
การใช้งาน blogger เครื่องมือออกแบบแม่แบบ 2 พื้นหลัง ก่อน หลัง แผงควบคุม การออกแบบ

20 เครื่องมือออกแบบแม่แบบ
การใช้งาน blogger เครื่องมือออกแบบแม่แบบ 3 ปรับความกว้าง ก่อน หลัง 1000 px 600 px แผงควบคุม การออกแบบ

21 เครื่องมือออกแบบแม่แบบ
การใช้งาน blogger เครื่องมือออกแบบแม่แบบ 4 ขั้นสูง เป็นการแต่งสีของพื้นหลัง สีตัวอักษรทั้งสีหัวข้อ เนื้อหา link แผงควบคุม การออกแบบ

22 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ แผงควบคุม


ดาวน์โหลด ppt ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger (กูเกิล) (www.blogger.com)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google