งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องปิ้งขนมปัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องปิ้งขนมปัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องปิ้งขนมปัง

2 เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องปิ้งขนมปังเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อุ่นและประกอบอาหารโดยอาศัยการแผ่รังสีความร้อนเครื่องปิ้ง ขนมปังบางแบบมีมอเตอร์ขับเคลื่อนหิ้งรอบรับแผ่น ขนมปังให้ค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาได้โดยอัตโนมัติ

3 เครื่องปิ้งขนมปัง(ต่อ)
แต่ในเครื่องปิ้งขนมปังบางชนิดจะใช้สปริงสวมอยู่ภายในกระบอกเรียกว่า ชุด สปริงดีดกลับ เพื่อทำหน้าที่ดีดกรอบของหิ้งรองรับกลับขึ้นมา และบางชนิดอาจจะใช้สปริงซึ่งอยู่ ข้างใต้ของแผงหน้าเป็นตัวดึงกรอบของหิ้งรองรับขึ้นมาก็ได้

4 ส่วนประกอบภายในเครื่องปิ้งขนมปัง
ปุ่มควบคุมการปิ้ง กระเดื่องปลดลูกสลักกลอน สลักกลอน ลูกสลักกลอน หน้าสัมผัสของขดลวดแม่เหล็ก แผงหน้า ตัวเรือน กรอบหิ้งรองรับ รองรับแผ่นขนมปัง ไส้ทำความร้อน แถบแผ่นโลหะคู่ แขนต่อ หน้าสัมผัสของตัวไส้ทำความร้อน

5 หลักการทำงานเครื่องปิ้งขนมปัง

6 หลักการทำงานเครื่องปิ้งขนมปัง(ต่อ)
1. ตัวไส้ทำความร้อนภายในตัวเครื่องปิ้งขนมปังเป็นชุดของลวด “นิโครม” (สารผสมของนิกเกิล + โครเมียม) ชนิดแบนพันอยู่รอบแผงฉนวนไมกากรอบของหิ้งรองรับจะมีหิ้งรองรับแผ่นขนมปัง 2 หรือมากกว่าติดอยู่

7 หลักการทำงานเครื่องปิ้งขนมปัง(ต่อ)
ซึ่งจะเป็นตัวนำแผ่นขนมปังลงไปอยู่ระหว่างแผงปิ้งและขณะที่กรอบของหิ้งรองรับเลื่อนตัวลงมาทำให้หน้าสัมผัสของตัวไส้ทำความร้อนต่อถึงกันเพื่อกระแสไฟฟ้าจะได้ไหลเข้าสู่เครื่องได้นั้นลูกสลักกลอนก็จะทำหน้าที่ยึดตัวกรอบของหิ้งรองรับนี้ไว้กับที่

8 หลักการทำงานเครื่องปิ้งขนมปัง(ต่อ)
2. ขณะที่แผ่นขนมปังถูกวางอยู่บนหิ้งรองรับแผ่นขนมปัง และเลื่อนตัวลงมาอยู่ภายในเครื่องปิ้งขนมปังนั้น (ตามทิศทางลูกศร) ชุดสปริงดีดกลับจะถูกกดลงจนสุดถึงตำแหน่งที่ลูกสลักกลอนล็อคเข้าไปอยู่ภายในสลักกลอน

9 หลักการทำงานเครื่องปิ้งขนมปัง(ต่อ)
อันมีผลทำให้หิ้งรองรับแผ่นขนมปังถูกล็อคไว้ให้อยู่กับที่ ซึ่งในตำแหน่งนี้เองที่หิ้งรองรับแผ่นขนมปังอันหนึ่งจะไปผลักหน้าสัมผัสของตัวไส้ทำความร้อนให้สัมผัสกัน กระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหลเข้ามาสู่ตัวไส้ทำความร้อนได้

10 หลักการทำงานเครื่องปิ้งขนมปัง(ต่อ)
3. การเลื่อนปุ่มควบคุมการปิ้งเพื่อให้ได้ความเกรียมในระดับต่าง ๆ นั้นคือการตั้งระยะที่แถบแผ่นโลหะคู่จะต้องโก่งตัว เพื่อให้แขนต่อของแถบแผ่นโลหะคู่ดันให้หน้าสัมผัสของขดลวดแม่เหล็กสัมผัสกัน อันเป็นผลให้ขดลวดแม่เหล็กเริ่มทำงานส่งอำนาจแม่เหล็กไปดูดปลดลูกสลักกลอนปล่อยให้แผ่นขนมปังถูกดีดกลับขึ้นมา

11 วิธีใช้เครื่องปิ้งขนมปัง
1. ตั้งระดับความร้อนให้พอดีกับความต้องการ 2. ขั้วต่อสายที่ตัวเครื่องปิ้งขนมปังและที่เต้ารับต้องเสียบให้แน่นสนิท 3. เมื่อเลิกใช้งานควรถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

12 วิธีใช้เครื่องปิ้งขนมปัง(ต่อ)
4. ขณะใช้งานควรวางบนพื้นที่ทนไฟหรือไม่ติดไฟ 5. ติดตั้งสายดินและหมั่นใช้ไขควงลองไฟทดสอบไฟรั่วอยู่เสมอ 6. ดูข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

13 วิธีการดูแลรักษาเครื่องปิ้งขนมปัง
1. ถอดปลั๊กออกหลังจากการใช้งานทุกครั้ง 2. เช็ดทำความสะอาดไม่ไห้มีคราบเกาะอยู่เสมอ

14 นางสาวปวีณา ศรีสำปทวน
จบการนำเสนอ ผู้จัดทำ นางสาวปวีณา ศรีสำปทวน ปวส. 2/1 การบัญชี เลขที่ 20


ดาวน์โหลด ppt เครื่องปิ้งขนมปัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google