งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร, FAX

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร, FAX"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร, FAX

2 ประเภทของเครื่องโทรสาร
1. เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน(กระดาษม้วน) ไม่ตัดกระดาษ ตัดกระดาษอัตโนมัติ

3 2. เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา (A4)
ระบบฟิล์ม ระบบอิงค์เจ็ท ระบบมัลติฟังก์ชั่น ระบบเลเซอร์

4 วิธีการใช้เครื่องโทรสาร
เปิดฝา  ปิดช่องใส่กระดาษ วางกระดาษ  โดยให้ด้านที่มีข้อความที่ จะส่ง คว่ำลง เมื่อใส่กระดาษ  ที่จะส่งแล้วจะเห็นคำว่า “STANDARD” ปรากฎที่หน้าจอบอกสถานะ กดปุ่ม “DIGIAL SP-PHONE” เพื่อใช้ ระบบ HandFree ของเครื่อง

5 กดหมายเลขโทรศัพท์  ปลายที่ที่ต้องการจะ
ส่ง FAX ไป รอจนได้ยินเสียงสัญญาณจากปลายทาง เป็นเสียง พร้อมรับ FAX แล้วจึงกดปุ่มสีเขียว (START/SET/COPY) กระดาษต้นฉบับที่จะส่ง FAX จะค่อย ๆ  ถูกดึงเข้าไปอ่าน

6 รอจนกว่าจะมีข้อความว่า “SETNT OK” ก็
เอากระดาษต้นฉบับออก กระดาษต้นฉบับที่จะ FAX ต้องหนาไม่ เกิน 15 แผ่น ต่อการส่ง 1 ครั้ง

7 วิธีการดูแลรักษา 1.ควรหมั่นทำความสะอาดเครื่องโทรสารเป็นประจำ
2. ควรจัดวางหรือติดตั้งเครื่องโทรสารในบริเวณที่ แห้งไม่เปียก 3.ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในคู่มือที่แนบมา 4.ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สายดิน สาย นำสัญญาณว่ามีการชำรุดหรือไม่หากพบว่าชำรุดก็ ทำการซ่อม ก็ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ทันที 

8 นางสาวศิริพร เหล่าเท้ง
จบการนำเสนอ จัดทำโดย นางสาวศิริพร เหล่าเท้ง


ดาวน์โหลด ppt เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องโทรสาร, FAX

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google