งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตารีด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้ ให้ความร้อนแผ่นฐานด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับรีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมีการนำเอาสารเคลือบ เทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตารีด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้ ให้ความร้อนแผ่นฐานด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับรีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมีการนำเอาสารเคลือบ เทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตารีด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้ ให้ความร้อนแผ่นฐานด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับรีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมีการนำเอาสารเคลือบ เทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน เพื่อเพิ่มความลื่นและใช้งานได้สะดวก

2 เตารีดไฟฟ้าแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1
เตารีดไฟฟ้าแบ่งได้ 3 ประเภท คือ เตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดา (Electric Iron) เตารีดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Electric Irons) เตารีดไอน้ำ (Electric Steam Iron)

3 ส่วนประกอบต่างๆ ของเตารีด
1. มือจับ 2. สายไฟ 3. ปุ่มควบคุม เทอร์โมสตัด (ปุ่มปรับความร้อน) 4. หลอดไฟ 5. ฝาครอบ 6. พื้นเตารีด 7.เนมเพลท

4 1. มือจับ (Handled) มือจับเป็นส่วนที่ป้องกันไม่ให้ความร้อนแพร่กระจายมาที่มือขณะที่รีดผ้า มือจับทำด้วยพลาสติกทนความร้อน

5  2. ฝาครอบ (Cover)   ฝาครอบทำหน้าที่ในการปกปิดชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สัมผัส ซึ่งจะทำ ให้เกิดอันตรายได้ ฝาครอบทำด้วยเหล็กชุมโครมเมียม       

6 3. เหล็กกดทับแผ่นความร้อน(Pressure Plate) เหล็กกดแผ่นความร้อนทำหน้าที่กดแผ่นความร้อนให้แน่นกับพื้นเตารีดเพื่อให้ความร้อนจากแผ่นความร้อนผ่านไปยังพื้นเตารีด เวลารีดผ้าจะทำให้ผ้าเรียบขึ้น

7 4. หน้าสัมผัส(Contact) หน้าสัมผัสจะยึดติดอยู่กับแผ่นรีด หน้าสัมผัสทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติตัดต่อกระแสไฟฟ้า ที่ไหลผ่านไปยังแผ่นความร้อน

8 5. ไบ- เมทอล ไบ-เมทอลติดอยู่ที่พื้นของเตารีดทำหน้าที่ควบคุมความร้อนของเตารีดที่ตั้งไว้เมื่อความร้อนได้ถึงที่ตั้งไว้

9 6. แผ่นความร้อน (Heating Element) แผ่นความร้อนในเตารีดมี 2 แบบ 6. 1
6. แผ่นความร้อน (Heating Element) แผ่นความร้อนในเตารีดมี 2 แบบ แผ่นความร้อนแบบกึ่งปิด (Semi Closing Heating Element) แผ่นความร้อนแบบปิด (Closing Heating Element)

10 แผ่นความร้อนแบบกึ่งปิด จะเป็นขดลวดนิโครมชนิดแบนวางอยู่ที่แผ่นไมกาทั้งด้านหน้า และด้านหลัง และมีขั้วต่อไฟฟ้า 2 ขั้วเพื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าภายในเตารีด

11 แผ่นความร้อนแบบปิด แผ่นความร้อนที่ใช้จะหล่อติดอยู่กับพื้นของเตารีด เมื่อแผ่นความร้อนขาดจะต้องเปลี่ยนทั้งพื้นเตารีด

12  7. พื้นเตารีด พื้นเตารีดทำมาจากเหล็กชุบโครมเมียม ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับความร้อน จากแผ่นความร้อนไปยังผ้าที่รีด

13   8. แผ่นตั้งเตารีด(Heel Plate) แผ่นตั้งเตารีดทำมาจากโลหะอลูมิเนียม ทำหน้าที่ป้องกันความร้อนจากพื้นเตารีด

14 9. หลอดไฟ (Indicator Lamp) และฝาครอบท้ายเตารีด (End Cover) หลอดจะประกอบอยู่ที่ฝาครอบท้ายเตารีดที่ฝาครอบเตารีดจะมีขั้วโลหะต่อกับหลอดไฟอยู่ 2 ขั้ว ต่อกับหลักที่ต่อลวดความต้านทาน

15   10.ลวดความต้านทาน (Lamp Resister) ลวดความต้านทานนี้จะต่ออยู่กับแผ่นความร้อน ซึ่งถ้าแผ่นความร้อนมีกระแสไหลผ่านลวดความต้านทานจะมีกระแสไหลผ่านด้วย

16 หลักการทำงานของเตารีดไฟฟ้า เต้าเสียบเสียบเต้ารับแล้ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดให้ความร้อน จะถ่ายเทความร้อนให้กับแผ่นทับผ้า ทำให้แผ่นทับผ้าร้อน การตั้งอุณหภูมิให้มี ความร้อนมากหรือน้อยเท่าไร ขึ้นอยู่ชนิดของผ้าที่จะรีด

17 วิธีใช้ 1. ก่อนอื่นควรตรวจสอบดูว่าเตารีดอยู่ในสภาพพร้อม ที่จะใช้งานหรือไม่ 2. ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า 3. อย่าพรมน้ำจนเปียกแฉะ ควรพรมน้ำพอสมควร 4. ดึงเต้าเสียบออกก่อนจะรีดเสร็จประมาณ 2-3 นาที 5. ควรรีดผ้าคราวละมากๆ ติดต่อกันจนเสร็จ

18 การบำรุงรักษา 1. เต้าเสียบของเตารีดไฟฟ้า ต้องไม่แตกร้าว 2
การบำรุงรักษา 1. เต้าเสียบของเตารีดไฟฟ้า ต้องไม่แตกร้าว 2. ตรวจสอบสายไฟที่ต่อที่ตัวเตารีด ต้องให้แน่น 3. เมื่อเลิกใช้งาน ต้องถอดปลั๊กเสียบออกทันที 4.  เมื่อเลิกใช้งาน ต้องถอดปลั๊กเสียบออกทันที    การใช้งานอย่าวางเตารีดใกล้สิ่งที่จะติดไฟง่าย


ดาวน์โหลด ppt เตารีด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้ ให้ความร้อนแผ่นฐานด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับรีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมีการนำเอาสารเคลือบ เทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google