งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด
๑.มาตราแม่ ก กาหรือแม่กา คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น ใน น้ำ ทะเล มี ปลา หา มี ขา ไม่ ตา ก็ โต เริ่มได้เลย

2 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร

3 ๑.คำว่า”กลิ้งครกขึ้นเขา “มีแม่ก กา กี่คำ
ข. ๒ ก. ๑ ง. ๔ ค. ๓

4 ๒.”กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้“มีแม่ก กา
ก. ๓ ข. ๔ ง. ๖ ค. ๕

5 ๓.ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ก.กินน้ำใต้ศอก ข.กินน้ำเห็นปลิง ค.กินปูนร้อนท้อง ง.เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

6 ๔.ข้อใดมีแม่ ก กา ๕ พยางค์ ก.กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ ข.ไก่กินข้าวเปลือก ค.ใกล้เกลือกินด่าง ง.ขนมพอผสมกับน้ำยา

7 ๕.ข้อใดมีแม่ ก กา ๑พยางค์ ก.กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ ข.ไก่กินข้าวเปลือก ค.ใกล้เกลือกินด่าง ง.ขนมพอผสมกับน้ำยา

8 ๖.ข้อใดมีแม่ ก กา๒พยางค์ ก.ขมิ้นกับปูน ข.ขี่ช้างอย่าวางขอ ค.ขว้างงูไม่พ้นคอ ง.ข้าวใหม่ปลามัน

9 ๗.ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ก. คนเดียวหัวหาย ข. สองคนเพื่อนตาย
ค.คนรักเท่าผืนหนัง ง.คนชังเท่าผืนเสือ

10 ๘.สำนวนใดไม่มีแม่ ก กา ค.คนตายขายคนเป็น ก.พบคนพาลพาลพาไปหาผิด
ข.คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ค.คนตายขายคนเป็น ง.ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

11 ๙.สำนวนใดมีเสียง แม่ก กาน้อยคำ
ก.จับแพะชนแกะ ข.จับเสือมือเปล่า. ค.จับปูใส่กระด้ง ง.จุดไต้ตำตอ

12 ๑๐.สำนวนใดมีแม่ ก กา๓พยางค์
ก.ตกบันไดพลอยโจน ข.ชักใบให้เรือเสีย ค.ดูช้างให้ดูหาง ง.ดูนางให้ดูแม่

13 ไชโย ! สุดยอดของคนเก่งคุณชนะไปครั้งที่ ๑ แล้ว
ดูเฉลยก่อนค่ะ

14 เฉลย ๑. ก ๒. ง ๓. ค ๔. ง ๕. ข ๖. ง ๗. ข ๘. ค ๙. ก ๑๐. ค คลิกซิคะ

15 ขอพักก่อนดีไหมคะ โปรดเลือก ไปแม่ กก ดีกว่า

16 ท่านได้หยุดเดี๋ยวนี้ค่ะ
คลิกซิคะ

17 โอ๊ย !แย่มากเอาใหม่ซิคะเราทำได้


ดาวน์โหลด ppt คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google