งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๙.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ เกย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๙.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ เกย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๙.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ เกย

2 มาตราเกย หรือแม่เกย คือพยางค์ที่มี ย สะกด

3 จ่าย ด้าย ค่าย ด้วย เลี่อย
ตัวอย่าง จ่าย ด้าย ค่าย ด้วย เลี่อย เมื่อย เจี้อย เขนย เสวย มวย สวย ชัย โชย ปุ๋ย หมวย

4 กติกา เริ่มเล่น ไปกันเลย กติกามีอยู่ว่า 1. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ถ้าคุณตอบผิดเราจะให้คุณเริ่มเล่นใหม่ 3. ถ้าคุณตอบถูกเราจะพาคุณไปข้อใหม่ 4. หากคุณอยากดูรายการใดให้คลิกไปที่ลูกศร

5 ข. เจ้านายสมหมาย ๑.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดสะกด แม่เกย ทั้งหมด
ก. ยายสายขายควาย ข. เจ้านายสมหมาย ค. ฝ้ายมีรายได้ดี ง. ยายผายย้ายบ้าน

6 ๒.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดสะกด แม่เกย ทั้งหมด
ก. ต่ายรายได้ต่ำ ข. เดินเลื่อยเฉื่อย ค. ทรายย้ายป้ายขายฝ้าย ง. ทำงานเหนื่อย

7 ๓. พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดไม่มีสะกด แม่เกย
ก. การพูดอภิปราย ข. การพูดรายงาน ง. การพูดเล่าเรื่อง ค. การพูดบรรยาย

8 ๔.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดสะกด แม่เกย ทั้งหมด
ก. กระสวย ข. เลื่อยเฉื่อย ค. พรรณราย ง. อันตราย

9 ๕.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดไม่มีสะกด แม่เกย
ก. บทร้อยกรอง ข. ใช้คำเป็นคำตาย ค. มีคำสร้อย ง. มีเอกและโท

10 ๖.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดไม่มีสะกด แม่เกย
ก. การแต่งคำประพันธ์ ข. ต้องแต่งสละสลวย ค. ร่ายเป็นคำประพันธ์ ง. โคลงสี่มีคำสร้อย

11 ๗.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใดไม่มี สะกด แม่เกย
ก. วัวหายล้อมคอก ข. สิบเบี้ยใกล้มือ ค. รักพี่เสียดายน้อง ง. ปล่อยเสือเข้าป่า

12 ๘.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด มี สะกด แม่เกย
ก. สี่ตีนยังรู้พลาด ข. นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง ค. สีซอให้ควายฟัง ง. อดเปรี้ยวกินหวาน

13 ๙.พยัญชนะท้ายพยางค์ ข้อใด ไม่มีสะกด แม่เกย
ข. ปล่อยเปลือย ก. ควาย กระต่าย ค. เลี้ยวขวา ง. หน่อยน้อย

14 ๑๐.คำประพันธ์ข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางค์สะกดแม่เกย
ก. จำใจใช่จากด้วย ชังสมร แม่นา ข. จากแม่รักฤๅรอน ขาดได้ ค. เด็ดบัวแม่เด็ดอร ยังเยื่อ ใยนา ง. ไปบ่ลืมน้องได้ อย่าร้อนรนทรวง

15 ไชโย ถึงเส้นชัยแล้ว คุณยอดคนจริง ๆ
ชนะครั้งที่ ๘ แล้ว ตรวจดูเฉลยหน่อยค่ะ

16 เฉลย ๑. ก ๒. ค ๓. ง ๔. ข ๕. ง ๖. ก ๗. ข ๘. ค ๙. ค ๑๐. ก ไปต่อแม่เกอวเลยดีไหมคะ

17 ฮา...ฮา.... ! คุณแพ้เสียแล้วเกมนี้ ลองอีกทีซิค่ะ คุณทำได้


ดาวน์โหลด ppt ๙.พยัญชนะท้ายพยางค์ แม่ เกย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google